Margot Graham - Kierownik Sekcji Astrologii w Polskim Towarzystwie Psychotronicznym, udziela porad astrologicznych.

Wszelkie informacje pod nr
tel. 22-648-68-57 i 697-200-028, adres email: margotgra[at]wp.pl

R O K  W O D N E G O  S M O K A
04.02.2012 – 03.02.2013


smok1 Ze “Słownika mitów i tradycji kultury”

Ogólna prognoza na ten rok
Jakie są Smoki?
Pięć typów Smoków
Rady na rok Smoka
Prognozy dla zwierząt
Sławne Smoki

 

Ze “Słownika mitów i tradycji kultury” Władysława Kopalińskiego

Smok, potwór z chrześcijańskich legend, wyobrażany był zazwyczaj jako rodzaj gada z pazurami lwa, skrzydłami orła i ogonem węża. Z jego paszczy i nozdrzy dobywały się płomienie. Był symbolem grzechu, a w szczególności pogaństwa. Z Apokalipsy (12,7-9): Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem (tj. Lucyferem, wodzem upadłych aniołów). Ów smok nazywany ‘diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat’, kumulował w sobie wszelkie zło, a jego głównym zadaniem życiowym było zostać zabitym przez św. Jerzego albo przez jakiegoś innego świętego… Smoki w mitologii chińskiej i japońskiej to zwierzęta o całkiem odmiennym charakterze, to dobroczynne a potężne duchy powietrza, morza i ziemi, w znacznym stopniu odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie zjawisk przyrody.

Ogólna prognoza na ten rok

rosmoka

 

Smok na Dalekim Wschodzie jest symbolem nieposkromionej mocy, a każdy jego rok niesie wydarzenia przełomowe, rozgrywające się na dużą skalę. Naturalnym żywiołem Smoka jest Ziemia Yang, która teraz wchodzi w konflikt z równie potężną Wodą Yang, żywiołem obecnego roku. Ten układ sił w skrócie opisuje się jako Woda Yang ponad Smokiem i Ziemią Yang. Oba te niezgodne ze sobą żywioły działają teraz bardzo aktywnie, a ich połączenie zapowiada niestety kolejny trudny rok.

Woda Yang to ocean, potęga, wielka energia. Może to być destrukcyjna siła natury, jak tsunami, albo dążenie do wielkich zmian społecznych, politycznych czy ekonomicznych. Gdy energia ta zostanie skierowana w pozytywnym kierunku, może prowadzić do szybkich i potrzebnych reform i dużych zmian. Woda ponad Ziemią zapowiada konflikty i rozruchy, ale nie grozi tego typu walkami, wojennymi starciami i katastrofami, jakie były w poprzednich dwóch latach, Tygrysa i Kota, gdy Metal był ponad Drzewem. Pokrótce je zanalizujmy:

Chinese-dragonW 2010 r. Metal Yang niszczył Drzewo Yang, będące naturalnym żywiołem Tygrysa. Osłabione Drzewo nie było w stanie wspierać Ognia, który był niezwykle słaby. Nierównowaga w sile tych żywiołów powodowała problemy w dziedzinach związanych z Ogniem, a jest to m.in. lotnictwo.

W kwietniu 2010, miesiącu Smoka, jego naturalny żywioł, Ziemia Yang, wzmacniała Metal, a silny Metal tym bardziej niszczył Drzewo. Wskutek tego Ogień był maksymalnie słaby. W tym miesiącu na świecie prawie co dzień wydarzały się katastrofy samolotowe. Metal podręcznikowo „ścina” Drzewo i właśnie to widzieliśmy, gdy 10.04.2010 r. pod Smoleńskiem skrzydło samolotu weszło w kontakt z brzozą, samolot utracił stateczność i roztrzaskał się, spadając na ziemię.

W roku 2011 głównym wydarzeniem były rewolucje w wielu krajach arabskich wywołane przez młodych nieuzbrojonych, a więc „słabych” ludzi (Drzewo Yin). Dość już mieli tyranów i rządów „żelaznej ręki”, oni jednak, mając przewagę militarną (Metal Yin), nie wahali się użyć wojska i aparatu przemocy. A więc znów Metal walczył z Drzewem, ale – dzięki pomocy państw zachodnich – Drzewo zdołało pokonać Metal.

Metal atakujący Drzewo to także poważne katastrofy ekologiczne: w 2010 r. ogromny wyciek ropy z uszkodzonych platform wiertniczych w Zatoce Meksykańskiej; w 2011 r. trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii, wybuch elektrowni atomowej w Fukushimie, ogromne straty w ludziach i substancji materialnej – w obu przypadkach zniszczenie i zatrucie środowiska naturalnego, czyli elementu Drzewa.

Tegoroczne połączenie Wody Yang i Ziemi Yang nie jest aż takim zagrożeniem dla środowiska. Można nawet liczyć na postęp w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla i w ochronie przyrody, a zwłaszcza lasów. Jest nadzieja, że władze przestaną nas straszyć wizją budowy elektrowni atomowej i eksploatacją gazu łupkowego, że uda się ograniczyć w Europie produkcję żywności GMO, bo wzrasta świadomość, że dalsza degradacja wody, powietrza i pożywienia zagraża zdrowiu, a nawet życiu wszystkich mieszkańców Ziemi.

Smok to potężna potencjalna energia ukryta w głębi ziemi, a teraz zaktywizowana – mogą nastąpić napięcia i ruchy płyt tektonicznych, co w połączeniu z żywiołem Wody może powodować trzęsienia ziemi, powodzie i tsunami. Zdarzają się one i w innych latach, ale w poprzednich latach Smoka były szczególnie poważne:

w 1952 (w żywiole Wody) w Kalifornii i na Kamczatce, z której tsunami dotarło aż na Hawaje;
w 1964 (w żywiole Drzewa) w Japonii i na Alasce – 9.2 w skali Richtera;
w 1976 (w żywiole Ognia) w Chinach – 250 tysięcy ofiar!;
w 1988 (w żywiole Ziemi) w Nepalu i w Rosji;
w 2000 (w żywiole Metalu) w Azerbejdżanie i na Sumatrze – 7.9 w skali Richtera.

W poprzednim roku Wodnego Smoka (1952) były też katastrofy związane tylko z Wodą – wielkie opady deszczu, powodzie, zatonięcia promów i statków. Morze Północne zalało ogromne tereny w Anglii. W Holandii przerwane zostały tamy i kraj na wiele lat pogrążył się w kryzysie. Wielu ludzi utonęło, w Anglii dodatkowo dokuczał morderczy smog. Mówiono, że Smok otworzył Bramę Niebios!

Rozpoczęta wcześniej wojna między Koreą Płn. i Koreą Płd. znalazła się w sytuacji patowej – generał i dowódca wojsk NATO Dwight D. Eisenhower (od 1953 prezydent USA) dążył do negocjacji pokojowych, ale obie Koree związane były z dwoma wielkimi blokami (USA i ZSRR i ich satelitami), między którymi trwała zimna wojna i wyścig zbrojeń. Wiele krajów już miało broń atomową i przeprowadzało z nią próby. Sytuacja groziła wybuchem wojny między dwoma obozami, na szczęście zostało to zażegnane.

Teraz, po sześćdziesięciu latach, nadal trwa antagonizm między Koreą Północną i Południową, a okresowo niebezpiecznie się zaostrza. W Syrii toczą się zacięte walki, prezydent Baszar el-Asad nie chce oddać władzy. Nasilają się ciągle „udoskonalane” zbrojenia, a wiele skonfliktowanych ze sobą państw ma już broń nuklearną. Negocjacje i próby pokojowego rozwiązania konfliktów trwają nadal, mimo iż napotykają niebotyczne przeszkody. Wzrasta jednak powszechna świadomość, jakim zagrożeniem byłaby eskalacja tych zadawnionych konfliktów.

paris-dragonSmok, będący „magazynem Wody”, może także teraz uwolnić wielkie jej masy. A żywioł Wody to również zimno i mróz, czego doświadczyliśmy u progu obecnego chińskiego roku. Na ulicach wielu miast Europy rozstawiono koksowniki, śnieg i lód paraliżował lotniska – znowu tak bardzo brakuje żywiołu Ognia! Ale z drugiej strony, dzięki silnej Wodzie, może wzrosnąć dążenie do pozytywnych przemian, które wydają się już nie tylko potrzebne, ale nawet niezbędne. W wielu krajach w tym roku odbędą się wybory prezydenckie: w Rosji, USA, we Francji, w Iranie, w Indiach, na Tajwanie i w Hongkongu. Jest nadzieja, że otworzą się w tych krajach perspektywy odważnych reform i zmian. Czy będzie to przełom i nowy etap w polityce światowej? Są na to szanse, bo Smok ma potencjał do przezwyciężania wielkich trudności.

Żywioł Wody niesie również tendencje do lęków, złych przeczuć i przesadnej ostrożności, a więc te cechy będą się także ujawniać. Ludzie będą mieli mniej optymizmu i wiary w przyszłość. Tak jak w poprzednich dwóch latach, teraz znowu brakuje żywiołu Ognia, który m.in. zasila rynki finansowe i zwyżki na giełdzie. A więc w skali globalnej nadal zapowiadają się problemy ekonomiczne i zwolnienie obrotów w gospodarce. Ludzie będą pełni obaw, ostrożni w wydatkach i bardziej konserwatywni. Najsilniej się to przejawi w listopadzie i grudniu, w miesiącach Dzika i Szczura, dla których Woda jest naturalnym żywiołem. Ten brak Ognia to nadal problemy dla lotnictwa, zatem znów może być więcej wypadków lotniczych, głównie w maju i czerwcu, w miesiącach Węża i Konia, zwierząt związanych z tym żywiołem.

Silna Woda wzmacnia żywioł Drzewa, co zapowiada powodzenie dla przemysłu papierniczego, tekstylnego, wydawniczego, dla ochrony środowiska i obrotu żywnością. Z kolei Drzewo kontroluje żywioł Ziemi, czyli pozytywnie wpłynie na takie sprawy, jak nieruchomości, kopalnie i ubezpieczenia. W tych dziedzinach powstanie jednak duża konkurencja, bo Smok to też silna Ziemia, zyski będą więc umiarkowane. Gałęzie gospodarki związane z Wodą („ograniczaną” przez Ziemię) nie odniosą sukcesów, a są to: browary, wodolecznictwo, komunikacja i transport. W Polsce już są opóźnienia w budowie autostrad.

Można jeszcze dodać, że połączenie Ziemi i Wody to dogodne warunki dla rozwoju bakterii, a zatem do rozprzestrzeniania się infekcji i epidemii. Można spodziewać się dużego wylęgu komarów, następnej epidemii grypy, zatruć pokarmowych, problemów żołądkowych i schorzeń narządów związanych z Wodą, a więc nerek, dróg moczowych i narządów rodnych. Silna Ziemia może nasilić powstawanie nowotworów, a brak Ognia to osłabienie układu krążenia i pracy serca. Jako antidotum należy zażywać antyoksydanty i koenzym Q10, by chronić komórki przed atakiem wolnych rodników, powodujących stany zapalne i raka. Pogarszający się stan zdrowia stanie się problemem społecznym, ale Smok jest hojny i wspaniałomyślny, można więc liczyć, że pojawią się działania rządowe i pozarządowe niosące wsparcie potrzebującym.

Aktywna Woda to także entuzjazm, energiczność, innowacyjność i determinacja w działaniu. W latach Wody Yang urodzili się: Ludwig van Beethoven, Bill Gates, Freddie Mercury i Ai Wei Wei, chiński artysta odważnie występujący przeciw reżimowi w ChRL. Dodajmy, że gdy ostatnia cyfra roku jest dwójką, czyli co dziesięć lat, zawsze są to lata Wody Yang.

Spośród chińskich zwierząt najbardziej zagrożony jest teraz Pies, antagonista Smoka. Między jego naturalnym żywiołem, czyli Ziemią Yang, a tym samym żywiołem roku następuje zderzenie, dysharmonia. Największe problemy Pies będzie miał w październiku, w miesiącu swego panowania, który też ma cechę Ziemi Yang. Nadmiar aktywnej Ziemi to dla wszystkich zagrożenie ze strony osunięć ziemi i walących się budynków, ale dla Psów szczególnie – powinny wtedy unikać wycieczek w góry, na pustynie i plaże!

Podobnie niekorzystne układy są dla Smoków. Człowiek Smok spotyka Smoczy rok, zderzają się więc ze sobą dwie silne Ziemie Yang. Powoduje to wedle chińskiej astrologii tzw. wymierzanie kary samemu sobie. Zapowiadają się rozdźwięki i zmartwienia w życiu rodzinnym, frustracje i choroby. A najtrudniejszym okresem dla Smoka (i w mniejszym stopniu dla wszystkich) będzie kwiecień, jego miesiąc, gdy dojdzie dodatkowy wpływ Ziemi Yang.

Również trudny w tym Wodnym roku będzie grudzień, miesiąc Szczura, dla którego naturalnym żywiołem jest Woda Yang. Wówczas nierównowaga w żywiołach będzie spowodowana nadmiarem aktywnej Wody.

2006-10-29-riceBiorąc pod uwagę jedynie lata urodzenia, najlepsze prognozy są obecnie dla Kogutów, a dobre dla Szczurów, Węży i Dzików. Ale kłopoty czekają każdego, gdy w którymś z pozostałych trzech Filarów Przeznaczenia występują znaki Smoka lub Psa, a więc żywioł Ziemi Yang.

Przykładowo w latach Psa urodzili się: Madonna, Bill Clinton, George Bush, Sharon Stone, Leszek Balcerowicz, Adam Michnik, Leszek Miller, Józef Oleksy. Urodzonymi w dniach Psa są: J.K. Rowling, Condoleezza Rice i Władimir Putin. Poprzedni premier Japonii Naoto Kan, urodzony w roku Psa i w miesiącu Psa, jesienią 2011 ustąpił ze stanowiska – czy obawiał się, że, będąc u steru władzy w roku Smoka, mógłby źle wpłynąć na los swego kraju?

W latach Smoka urodzili się m.in. Władimir Putin (1952), Tom Jones, Placido Domingo i książę Edward, syn Elżbiety II. Jednakże, według Raymonda Lo, gdy u kogoś w urodzeniowej tabeli czterech Filarów Przeznaczenia występuje zarówno Smok, jak i Pies, taka osoba obdarzona jest szóstym zmysłem, dzięki czemu udaje jej się wygrywać z przeciwnikami. Ten układ mają Putin, Bruce Lee, David Copperfield. Wynik wyborów w Rosji jest chyba przesądzony!

Smok nazywany jest Bramą Niebios, a jego opozycjonista Pies – Bramą Piekieł. W latach Smoka, według Raymonda Lo, nie pojawiają się okoliczności sprzyjające ratowaniu ludzi w czasie dziejących się wówczas katastrof. Smokowi przypisywane jest niezwykłe duchowe znaczenie właśnie ze względu na znaczną liczbę ofiar w jego latach. Brama Niebios brzmi jednak lepiej niż ta druga…

Godzina Smoka trwa od 7 do 9 rano i wtedy Smok też zbiera żniwo. Atak terrorystyczny na WTC w Nowym Jorku nastąpił o 8:40 rano (11.09.2001, w roku Metalowego Węża). Trzęsienie ziemi, a po nim wielkie tsunami, które spustoszyło Daleki Wschód, rozpoczęło się o 8:30 (26.12.2004, w roku Drewnianej Małpy).

38797

Pozostaje jeszcze do omówienia grudzień, trudny miesiąc Szczura i Wody Yang oraz data 21 grudnia 2012:
Jest to dzień przesilenia zimowego, czyli wejścia Słońca w znak Koziorożca, najciemniejszy dzień w roku, moment przełomu, od którego zaczyna przybywać światła. W Pekinie nastąpi to o 19:12, w godzinie Psa, w żywiole Ziemi Yang, w Polsce o 12:12, w godzinie Konia, w żywiole Ognia. Ale najważniejszy jest sam ten dzień, który wszędzie zaczyna się od początku doby, czyli od godziny 00:01.

W grudniu wydarzenia toczyć się będą na szczególnie dużą skalę i staną się bardziej spektakularne, stanowiąc kulminację tendencji całego roku. Silna Woda to szansa na oczyszczenie, uporządkowanie wielu spraw. Może się to odbywać gwałtownie, tak jak gwałtowny potrafi być ocean. Zachwieją się finanse wielu państw i banków, będą nagłe skoki walut. Na jaw wyjdą wielkie skandale, zwiększy się liczba wypadków, zabójstw, pożarów, wybuchów, zawalenia się domów. Grożą wówczas wichury i wielkie opady śniegu blokujące drogi. Nastąpi wiele zmian, takich jak rozruchy społeczne, obalenie starego porządku i wprowadzanie nowego. Na Bliskim Wschodzie możliwa jest interwencja wojskowa, ostre starcia, atak rakietowy. Może nastąpić trzęsienie ziemi i zalanie wodą znacznych obszarów w rejonach południowych i południowo-wschodnich wielu państw. Ale konfiguracja żywiołów stanowczo nie wskazuje na wydarzenie będące „końcem świata”! Przetrzymamy, ale zachowujmy jeszcze większą niż w całym roku ostrożność i unikajmy niebezpiecznych miejsc i sytuacji.

Wraz z całą planetą potrzebujemy szeroko pojętej przemiany, ale przede wszystkim powinna ona nastąpić w świadomości zbiorowej ludzi. Okoliczności towarzyszące zimowemu przesileniu mogą stać się impulsem, który będzie jak wiatr stawiający żagle. Nadejście wiosny może być przebudzeniem po męczącym śnie – czy będziemy się starać, by nasz świat uczynić lepszym? Ale zmiany powinniśmy zacząć od siebie!

 

Jakie są Smoki?

dragon_1W chińskim zodiaku Smok to wspaniały i potężny znak, różniący się od pozostałych zwierząt głównie tym, że jest stworzeniem mitycznym i pochodzi z innego wymiaru. Żyje głównie w niebie, panuje nad wiatrem, mgłą, deszczem, piorunami i błyskawicami. Od tysięcy lat jest symbolem cesarza chińskiego, jego władzy i całego Państwa Środka. Wywołuje fascynację i podziw samym swym wyglądem. Jest strażnikiem dobrobytu i wszelkich mocy, potrafi tworzyć, ale i niszczyć. Przypomina wulkan, nie chce podporządkować się nikomu i nikogo się nie boi. Lepiej mu się nie sprzeciwiać, tylko prawdziwa katastrofa potrafi go zatrzymać!           Wraz z Szczurem i Małpą tworzy trygon tzw. Sprawców, ludzi aktywnych, zdecydowanych i samodzielnych. Dzięki odwadze i entuzjazmowi przyciągają do siebie innych, potrafią przewodzić grupie. Są żywiołowi, mają siłę przebicia, przecierają nowe szlaki nie bacząc na konsekwencje. Wiedzą czego chcą, i realizując swe pomysły, osiągają satysfakcję i powodzenie.

Smoki to ludzie młodzieńczy, ambitni, dzielni i pełni optymizmu. Wszystko wprawiają w ruch, mają moc wpływania na każdą sytuację. Są dowcipni, otwarci i wspaniałomyślni, mają ognisty temperament i nie dają się ujarzmić. Są też zewnętrznie atrakcyjni i wszechstronnie uzdolnieni. To perfekcjoniści, także w stosunku do siebie są niezwykle wymagający, a nawet bezlitośni. To maksymaliści, którzy wierzą, że pokonają wszelkie przeszkody, ale czasem zachowują się jak fanatycy. Promieniują entuzjazmem i magnetyczną siłą, przyciągając i inspirując innych.

Smok, by zacząć jakąś akcję, nie potrzebuje niczyjego pozwolenia, zabiera się do niej rzeczowo i konkretnie. Zamiast krążyć po meandrach dyplomacji, łapie byka za rogi i często potrafi dokonać niemożliwego. Wydaje się, że nic nie przerasta jego możliwości. Zdumiewająca jest jego pogoda ducha, optymizm i siła pozytywnego myślenia. Jest więc bardzo odważny, ale i bardzo nierozważny. Napotkane przeszkody atakuje całym frontem, nie myśli o zabezpieczeniu tyłów ani boków. Asekuranctwo i ostrożność są mu najzupełniej obce. A jeżeli ktoś staje na czele jakiegoś najbardziej szalonego przedsięwzięcia – z pewnością jest Smokiem!

Sprawy codzienne nie są jego mocną stroną, zawsze ma jakąś idealistyczną misję do spełnienia lub szczególny cel. Nieustannie poszukuje słusznych spraw, o które chce walczyć. Jest w tym nawet skłonność do przesady, ale intencje zawsze są szlachetne. Smok jest szczery, prawdomówny i dumny – nie zniża się do skrytych i podstępnych sposobów działania, walczy z podniesioną przyłbicą i w otwartym polu. Lubi być tam, gdzie coś się dzieje, być w centrum wydarzeń i często spontanicznie staje się liderem. Bezinteresownie i całkowicie oddany sprawie, w którą się angażuje, żywi niemal dziecięcą wiarę w jej słuszność. Nigdy nie porzuca powziętych odpowiedzialności i cokolwiek by się działo, stawi temu czoło.

Mówi się, że Smok posiadł mądrość umysłu, ale nie mądrość postępowania – w czynach bywa naiwny, lekkomyślny i zbyt impulsywny. Chętnie udziela dobrych rad, ale nawet nie chce słuchać innych, gdyż sam dobrze wie, co chce zrobić! Rzuca się na największe trudności z zamkniętymi oczami, słyszy to, co chce usłyszeć, ignoruje znaki ostrzegawcze. Patrzy na świat przez różowe okulary, widzi rzeczy (i ludzi) lepszymi, niż naprawdę są. Lubi zachęcać otoczenie do zaniechania wszelkiej ostrożności, tak jak sam to robi. Ułożywszy wspaniałą strategię, nie zawraca sobie głowy salvador_dali_portrait_by_geertvanleeuwen-d5m7p52drobiazgami, które go nudzą, nie dostrzega pułapek i często jego szlachetne zamiary kończą się katastrofą. Dlatego też, choć jest szczęściarzem i dysponuje ogromną siłą, nie zawsze osiąga sukcesy. Przepaść między światem jego wyobraźni a rzeczywistością często go rozczarowuje. Potrzebuje stąpających po ziemi pomocników i doradców, bo działając sam, mimo niepowodzeń, nadal pozostaje niereformowalnym optymistą i idealistą.

Dodajmy, że Smoki przepadają za zwierzętami, uwielbiają kontakt z przyrodą, potrzebują przestrzeni i świeżego powietrza. Marzą, by czuć powiew wiatru i ze szczytu góry (lub z samolotu) patrzeć na rozległy horyzont. W małych dusznych mieszkaniach cierpią na klaustrofobię, trudno im w codziennych warunkach czuć się w pełni sobą. Są stworzone do sytuacji wyjątkowych, doskonale wtedy funkcjonują!

Życie uczuciowe Smoków

Smoki z natury są ludźmi niesłychanie otwartymi, a zwłaszcza nie umieją ukrywać emocji, można w nich czytać jak w otwartej księdze. Ich planetą jest Wenus, są towarzyskie, lubią wesołość i zabawę, dobrze tańczą, są pełne uroku i wdzięku – nikt nie potrafi im się oprzeć! Potrzebują dużo serdeczności i uczuć, nie są jednak specjalnie romantyczne ani sentymentalne. Mają dużo inwencji, przebywanie z nimi jest inspirujące i nigdy nie staje się monotonne. Są w zasadzie osobami bardzo atrakcyjnymi i mają duże powodzenie.

Wcześnie dojrzewają, często wcześnie zawierają małżeństwa, i zawsze z miłości! Dla swych ukochanych gotowe są do wszelkich poświęceń, ale potrzebują, by to, co robią, było doceniane, a nawet podziwiane. Kobieta Smok nie zniesie jednak sprowadzenia jej do roli kury domowej. W domu Smoki obejmują kierownictwo, za tych, którzy są pod ich skrzydłami, biorą pełną odpowiedzialność i bardzo o nich dbają, zapominając o sobie.

PrintSmok jako rodzic jest wyrozumiały, ale nie nadopiekuńczy, stara się rozwijać samodzielność i niezależność swych latorośli. Lubi z nimi grać w rozmaite gry, uprawiać sporty, jeździć na wycieczki, uczy kontaktu z naturą i zwierzętami, otwiera im oczy na szersze problemy, chce pokazywać im świat. (Nie powinien jednak mieć dzieci spod znaku Psa, byłoby to połączeniem dwóch przeciwieństw).

Mimo dobrej woli i starań z ich strony, związki małżeńskie Smoków nie zawsze są udane. Zakochany Smok jest ślepy na wady obiektu swych uczuć. Uważa go za ideał, stawia na piedestale i z sercem na dłoni chce dać z siebie wszystko. Jest szczery, uczciwy i łatwowierny. Widzi tylko jasną stronę sytuacji, niczego nie podejrzewa i jest wielce zaskoczony, gdy okazuje się, że jest też druga strona medalu. W sprawach uczuciowych jest zupełnie bezbronny, można go łatwo oszukać, okłamać i zranić.

Może to być zaskakujące, ale Smoki nie okazują zazdrości. Cierpiąc wewnętrznie, zachowują wyniosłą obojętność wobec zdrad swoich partnerów, mają zbyt dużo godności i dumy, by urządzać sceny czy awantury. Ponadto uważają, że każdy ma prawo do własnych wyborów i decyzji, nie są zaborczy ani posesywni. Bardziej rozczarowuje je co innego: nieuczciwość, niesłowność, nieodpowiedzialność i nierzetelność drugiej osoby, czyli to, co nie mieści się w standardach moralnych Smoków.

Zatem gdy granica ich tolerancji zostaje przekroczona, bez łez i żalu zdarza im się rozwodzić. Niektóre z nich, mimo rozczarowania, powtórnie wchodzą w związki, inne chcą pozostać w stanie wolnym. Smoki są indywidualistami, cenią swą niezależność, mają tak wiele zainteresowań, tylu przyjaciół i znajomych, tak szerokie spektrum działania, że nigdy nie czują się osamotnione. Są samowystarczalne psychicznie i, żyjąc samotnie, bywają nawet bardziej szczęśliwe. Mogą się wtedy w pełni realizować i nie ma nieuchronnych kompromisów związanych z partnerstwem. Odpowiednim partnerem dla Smoka byłby ktoś dorównujący mu siłą, intelektem i wewnętrznymi zasadami. Nie powinien to być Tygrys, Wąż ani Pies, bo te skryte, niekiedy podstępne zwierzęta nie pasują do jego szerokiej i szczerej natury.

Smoki znają wartość koleżeństwa i miłych towarzyskich kontaktów, ich pogoda ducha i optymizm są podporą i otuchą dla otoczenia, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Są lojalne i opiekuńcze, nic dziwnego, że mają duży krąg przyjaciół i dobrych znajomych. Mówi się nawet, że Smoki to ludzie o najbardziej pojemnym sercu spośród wszystkich zwierząt chińskiego zodiaku.

Życie zawodowe i finanse Smoków

W młodości Smoki odczuwają potrzebę zdobycia wielu doświadczeń, a ich wszechstronne zainteresowania i uzdolnienia sprawiają, że mogą pracować w prawie każdej dziedzinie. Często jest tak, że przez pewien okres życia wykonują rozmaite zawody, pozornie nie mające ze sobą żadnego związku, aż przychodzi moment, że znajdą swoje życiowe i zawodowe powołanie. Stanowczo nie może to być zajęcie banalne, monotonne i rutynowe – Smoki nie znoszą ustalonych godzin pracy, biurokracji i harmonogramów. Ziewają przy biurkach.

china-dragonSmok pracuje świetnie i wydajnie, gdy ma poczucie celowości i sensowności swego działania i gdy nikt niczego mu nie narzuca i nie wtrąca się w to, co robi. Mając wolność i swobodę, sam ustala czas i tempo pracy i z zapałem wykonuje ją w sposób twórczy i odpowiedzialny. Potrafi wtedy być „sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem”, tytanem pracy lub człowiekiem orkiestrą. Drugorzędne role raczej mu nie odpowiadają, a więc jeśli szef dba o swój autorytet, niech nie przyjmuje go do pracy, bo Smok na każdą ingerencję będzie ział ogniem, a rywalizacja z nim nie będzie łatwa.

Szczególnie odpowiednie dla Smoków dziedziny działalności to służba publiczna i polityka, handel zagraniczny, sztuki wizualne, sport, ochrona środowiska, turystyka, prowadzenie konsultacji, mediacji i doradztwa. A wykonywane z pasją zawody to: naukowiec, kaznodzieja, prorok, artysta, adwokat, architekt, meteorolog, astronauta, astrolog.

Dla Smoka znacznie ważniejsza niż wysokość wynagrodzenia jest sprawa, w którą jest zaangażowany, nawet gdy do swojej działalności dopłaca. Z natury nie jest materialistą, nie przywiązuje wagi do pieniędzy, a nawet nimi pogardza. Jego zasoby finansowe przeżywają wzloty i upadki, rzadko jednak brak mu niezbędnego minimum. Mimo że w tym temacie także nie chodzi po ziemi, los o niego dba i zwykle Smok ma to, czego potrzebuje.

Smoki nie są oszczędne (chyba że w kieszeni chwilowa pustka!), uważają że pieniądze nie są celem, a jedynie środkiem do celu. Wspierają rozmaite chlubne dążenia i akcje charytatywne, obdarowują prezentami bliskich, rozpieszczają pod tym względem rodzinę. Są nierozważne w wydatkach, lokują swe finanse szybko i bez zastanowienia, udzielają pożyczek, nie biorąc pod uwagę ryzyka i cudzej nieuczciwości, a czasem dają się po prostu nabierać co sprytniejszym osobom. Gdy chodzi o sprawy finansowe, także są bezinteresownymi idealistami, nigdy się też nie zwiążą z kimś ze względu na jego zamożność.

Pięć typów Smoków

Smok Drewniany (lata 1904, 1964, 2024) nazywany “wesoły”

dali_2Ten Smok jest twórczy, improwizuje swe działania i z wyobraźnią realizuje swoje pomysły. Ma zamiłowanie do sztuki i do wszystkiego, co wyraża piękno i harmonię. Lubi uwodzić i podobać się, jest przebojowy, towarzyski i swobodny w zachowaniu. Drzewo to wiosna i łagodna natura zakochana w pięknie, harmonii i elegancji. Dzięki temu żywiołowi podniebny Smok częściej czuje grunt pod stopami. Ale ten żywioł to także symbol nadmiaru, namiętności i gniewu, i takich skłonności ten Smok powinien się wystrzegać. Głównym narządem Drzewa jest wątroba, a więc dla zdrowia niewskazane jest psucie sobie krwi i zatruwanie się żółcią z byle powodu, a potem wilczy apetyt na słodycze! Porą roku dla Drzewa jest wiosna – czas rozkwitu, optymizmu i oczyszczania organizmu. Cała natura będzie wówczas dla ciebie źródłem inspiracji, da ci poczucie harmonii i elastyczności, która złagodzi wrodzoną każdemu Smokowi sztywność i zasadniczość w poglądach.

Smok Ognisty (lata 1916, 1976) nazywany „lecący do nieba”

PeckGregory_04Ogień wzmacnia energię, jasność widzenia i bystrość umysłu tego Smoka. Nie należy on do osób letnich – to człowiek czynu, który stąpa po rozżarzonych węglach. Ogień może być wewnętrzny, inspirujący do poszukiwania wiedzy i sublimacji duchowej albo może dawać niestabilność emocjonalną, porywczość i niekontrolowane wybuchy gniewu przy całkowitym braku zdolności dyplomatycznych. Ten Smok ma też w sobie żyłkę podróżnika – uwielbia poznawać nowe miejsca, nowych ludzi i nowe doświadczenia. Zwykle musi upłynąć wiele czasu, zanim odczuje potrzebę przywiązania się do jednej osoby czy do jednego miejsca. Najważniejszym organem Ognia jest serce, powściągaj więc swoje emocje, nie spalaj się niepotrzebnie, nie pozwól, by pochłonął cię twój własny ogień. Ćwicz się w tolerancji, uprawiaj jogę lub tai-chi, przebywaj w otoczeniu przygody, a najlepszą do tego porą jest lato, czas tworzenia.

Smok Ziemny (lata 1928, 1988) nazywany „ustępliwy”

shirley-temple-black-videoSixteenByNine540Ziemia daje większy niż u reszty Smoków realizm i lepszą organizację, ale ten Smok działa na znacznie mniejszą skalę, ma mniejszy temperament i znacznie bardziej materialistyczne zainteresowania. W pracy jest bardzo obowiązkowy i sumienny, ale brak mu polotu. Obawia się ryzyka, najważniejsze dla niego jest poczucie bezpieczeństwa. Z natury jest domatorem, a nawet pantoflarzem i jeżeli nie otrząśnie się ze swoich przyzwyczajeń, ludzie zaczną go unikać i zostanie sam. Włóż trochę żaru w swoje kontakty i zainteresowania! Odłóż klucz do sejfu, naucz się marzyć i śnić. Żywioł Ziemi to przytulne schronienie, miejsce komfortu, obfitości i odpoczynku, a też głębokich przeobrażeń i skupienia. Może jednak stać się pułapką i ograniczeniem, nie zagrzebuj się w jej wnętrzu, wyjdź na otwartą przestrzeń! Głównym narządem żywiołu Ziemi jest śledziona i jeżeli ten Smok nie przejdzie do działania, grozi mu umysłowy i fizyczny zastój, stanie się zgryźliwy i bezwolny. Najlepszym okresem do wyjścia z swej jaskini i do uaktywnienia się jest lato – pootwieraj wtedy drzwi, poszerz pole widzenia i posłuchaj swojego serca.

Smok Metalowy (lata 1880, 1940, 2000) nazywany „zły”

John-Lennon-1

Jest to organizator całą duszą, potrafi podejmować decyzje, jest energiczny, pracowity, odpowiedzialny i stanowczy. Twardy wobec samego siebie i wymagający wobec innych, umie bezstronnie i uczciwie rozstrzygać spory i wymierzać kary. Żywioł Metalu obdarza Smoka silniejszą niż u jego braci wolą i sprawia, że pali za sobą mosty, gdy walczy o słuszną sprawę. Nie ma łatwego charakteru i nie ułatwia mu to życia. Mimo to podąża swoją drogą na przekór wiatrom i wysokim falom, niewzruszony pośród burzy, którą czasami sam wywołuje. Żywioł Metalu skłania go do zamykania się we własnej skorupie jak w pancerzu. Z trudem otwiera się uczuciowo, jest skromny, surowy, trochę kanciasty i mało elastyczny. Nieodparcie przyciągają go sprawy duchowe i samotne szczyty. Narządem Metalu są
płuca, ten Smok lubi przebywać na świeżym powietrzu, a joga i ćwiczenia oddechowe pomagają mu się rozluźnić i odprężyć. Musi znaleźć czas na zabawę, relaks i kontakt z naturą, a oprócz powinien tego bardziej doceniać innych. Korzystnym okresem w roku jest dla niego jesień, wzrasta wówczas energia Yin i równoważy jego silne cechy Yang, a szczególnie dobry jest wrzesień, miesiąc Koguta, z którym Smok tworzy przyjacielską kombinację.

Smok Wodny (lata 1892, 1952, 2012) nazywany „Smok w deszczu”

haileWodny Smok powinien być, przynajmniej z założenia, człowiekiem spokojnym, rozważnym i refleksyjnym, ale temperament Smoka jest zaprzeczeniem tych cech. Mimo to, ucząc się panowania nad sobą, ten Smok może osiągnąć równowagę między drzemiącymi w nim przeciwstawnymi tendencjami Yang i Yin. Powściągając swe emocje odnajdzie spokój i pogodę ducha, a kierując się poczuciem sprawiedliwości zaangażuje się w sprawy społeczne jako humanista i pacyfista. Będzie miał siłę, by pokonać wiele przeszkód dzięki swej odwadze, inteligencji i wytrwałości. W Chinach żywioł Wody symbolizuje zimę, chłód i mróz, a woda bagienna jest kryjówką płazów i zapowiada całkowity zastój. A więc nie ufaj stojącej wodzie, wypłyń na powierzchnię i wyruszaj na podbój ziemi i przestworzy! Głównym organem Wody są nerki, korzystaj więc z dobrodziejstw wody, uprawiaj wodne sporty, orzeźwiaj nią swoje ciało. Sezonem Wody jest zima, okres wyciszenia, gdy Yin Wody równoważy Yang Smoka, a aktywność przeplata się z refleksyjnością.

 

Rady na rok Smoka

Wibracje roku niosą w świat zarówno wady, jak i zalety związane z panującym aktualnie zwierzęciem. Mają one wpływ na nas wszystkich, z czego warto zdawać sobie sprawę i próbować minimalizować negatywne cechy Smoka, a wzmacniać jego zalety.

Udzieli się nam optymizm i entuzjazm Smoka, odczujemy większą swobodę wewnętrzną i ochotę do twórczej pracy. W naszym zachowaniu będzie więcej naturalności, odwagi i rozmachu przy wprowadzaniu zmian, a nawet pewna dezynwoltura. Pojawi się skłonność do poszerzania kontaktów towarzyskich oraz zainteresowań intelektualnych i artystycznych. Odczujemy potrzebę wielu nowych bodźców, na przykład chęć uczenia się języków obcych, lecz także niechęć do wiązania się umowami i zobowiązaniami. Słowem – będzie tendencja do przekraczania barier.

Trudno zmusić Smoka do zejścia z raz obranej drogi – jeśli więc na początku tego roku została podjęta jakaś decyzja, niełatwo będzie ją zmienić! Aby w tym roku odnieść sukces, należy zachowywać ostrożność i wystrzegać się negatywnych cech Smoka: porywczości, braku obiektywizmu w ocenie sytuacji (i własnej osoby!) oraz przesady w swych dążeniach. W skrócie – warto uczyć się kontroli nad myślami, emocjami i zamiarami.

Będzie nam łatwo wybaczać krzywdy i łagodzić konflikty, bo Smok jest wspaniałomyślny, ma dużo współczucia i życzliwości, a przy tym nie jest drobiazgowy. Kieruje się idealizmem i głosem serca. Wprawdzie bywa nierozsądny, ale mimo to los się do niego uśmiecha.

Dla wszystkich chińskich zwierząt, z wyjątkiem Kota amuletem ochronnym jest teraz figurka koguta. Kot jest antagonistą Koguta, dlatego dla Niego polecany jest w tym roku słonik.

Rok_Bialego_Smoka

Prognozy dla zwierząt

Pełny chiński horoskop analizuje rok, miesiąc, dzień i godzinę urodzenia, tzw. Cztery Filary Przeznaczenia, czyli zwierzęta i żywioły władające tymi filarami. W przedstawionych poniżej prognozach brane jest pod uwagę wyłącznie zwierzę związane z rokiem urodzenia i naturalny żywioł tego zwierzęcia. Wiemy, że każde chińskie zwierzę, oprócz tego, że ma swój żywioł naturalny, występuje w pięciu odsłonach, bo co dwanaście lat, zgodnie z teorią pięciu przemian, zmienia się żywioł roku jego panowania – jest więc pięć typów każdego zwierzęcia. Takie ogólne prognozy z konieczności są niedokładne, aby je uściślić należałoby dla każdej konkretnej osoby porównywać jej Cztery Filary Przeznaczenia z charakterystyką bieżącego roku. Wówczas można określić, czy żywioł i zwierzę roku harmonijnie bądź nieharmonijnie wpływa na poszczególne sfery życia tej osoby, na jej sprawy rodzinne, uczuciowe, zawodowe i zdrowotne. Proszę więc nie traktować poniższych tekstów jako prawdy absolutnej i nie brać ich zbyt dosłownie!

Dla Szczura
Naturalny żywioł Szczura, czyli Woda Yang, jest w zgodzie z Wodnym żywiołem roku – wspólnie oprą się ograniczeniom ze strony Ziemi, naturalnego żywiołu Smoka. A Szczur i Smok zawsze się wspierają. Rok zapowiada się pomyślnie: szczęście w miłości, koniec konfliktów w rodzinie, pomocni przyjaciele! Można wykazać inicjatywę, na przykład rozpocząć prawdziwą karierę zawodową, społeczną czy finansową, oczywiście o ile będzie to wsparte własnym wysiłkiem, zaangażowaniem i wrodzonymi dyspozycjami. Nie należy jednak przesadzać z nadmierną aktywnością ani uprawiać ryzykownych sportów, trzeba uważać na kontuzje i zranienia. Należy pamiętać o wypoczynku i relaksie, dbać o zdrowie, a szczególnie o żołądek i układ pokarmowy. Szczury single mogą spotkać kogoś interesującego albo zacieśnić już istniejącą znajomość. Dla Szczurów będących w związku jest teraz dobry czas na małżeństwo i poczęcie dziecka (ale postarajcie się, żeby urodziło się jeszcze w roku Smoka!). Trzeba działać teraz, nie odkładać planów na przyszłość.

Dla Bawoła
Twój naturalny żywioł, Ziemia Yin, jest w zgodzie z Ziemią Yang, naturalnym żywiołem Smoka, ale osłabia ją Woda Yang roku. Wiosną możesz napotkać pewne przeszkody, ale w sumie będzie to dobry i spokojny rok. Dobrze byłoby zakończyć zaległe sprawy, aby mogły otworzyć się nowe możliwości i kontakty. W sprawach uczuciowych wróci powodzenie, zwłaszcza do Bawołów mężczyzn, zarówno żonatych, jak i stanu wolnego; do przedstawicielek płci żeńskiej także, choć w mniejszym stopniu. W pracy zostaniesz doceniony, skup się na podnoszeniu kwalifikacji i dobrze współdziałaj z innymi. Zalecana jest cierpliwość i konsekwentne działanie, a w wydatkach dyscyplina i oszczędność. Zdrowie będzie ci sprzyjać, ale wzmacniaj odporność, uprawiaj sport i dobrze się odżywiaj. Pod koniec roku zaplanuj nowe przedsięwzięcia, bo następny rok będzie znacznie korzystniejszy.

Dla Tygrysa
Smok i Tygrys nie są w przyjaźni, zawsze rywalizują o pierwszeństwo. Konflikt jest tym większy, że żywiołem Tygrysa jest Drzewo, które usiłuje niszczyć i kontrolować naturalny żywioł Smoka, czyli Ziemię. Tygrys jest gwałtowny, apodyktyczny i lubi rządzić, a jeśli się z kimś zgadza, to głównie ze sobą, a tu tymczasem jego bliscy zapragną ułożenia wzajemnych kontaktów na równych zasadach. W roku panowania potężnego Smoka nie będzie mu lekko. Na dobrą sprawę powinien cierpliwie przeczekać ten trudny układ. Teraz będzie miał mniej energii i mało wiary w swą siłę przebicia. Lepiej więc działać ostrożnie, unikać ryzykownych decyzji zawodowych, nie zmieniać stanu cywilnego, w ogóle niczego nie legalizować, a romantyczne przygody też napotkają przeszkody. W sprawach osobistych nastroje będą raczej rozwodowe. W pracy bez zmian i zauważalnych wyników, ale nie warto rozglądać się za czymś lepszym. Niełatwo też będzie dogadać się ze współpracownikami. Będą za to spore i nieuniknione wydatki. Stresy i brak radości źle wpłyną na stan zdrowia, nie należy tego bagatelizować, powinieneś dbać o poprawę kondycji! A za rok, w roku Węża, do Tygrysów wróci dobra passa.

Dla Kota
Twoim naturalnym żywiołem jest Drzewo Yin, które niszczy Ziemię Yang Smoka, ale jest żywione przez Wodę, żywioł obecnego roku. Kot lubi mieć błogi spokój i żyć bez pośpiechu, Smok wręcz przeciwnie: Kot będzie więc zmuszony do dużych wysiłków i szybkiego tempa, bo taki jest temperament władcy tego roku. Ale gdy Kot będzie się przykładał do pracy lub do wytrwałej nauki, to wyniki będą nad podziw pozytywne, a gdy zyska dobrą opinię, będzie awansować i zbierać nagrody, to uzna, że warto było się poświęcić i zrezygnować z leniuchowania. Sprawy uczuciowe będą bardzo obiecujące, zwłaszcza dla Kotek, które staną się teraz nader atrakcyjne. Trudno im będzie opędzić się od adoratorów. Życie w tempie Smoka może jednak źle się odbić na delikatnym zdrowiu Kota, który powinien teraz dbać o swą odporność, uważać na zranienia i kontuzje, zwłaszcza na urazy swych wrażliwych łapek. Zatroszcz się też, Kocie, by mieć zawsze pełną miseczkę. Twoim ochronnym amuletem będzie teraz posążek słonia.

Dla Smoka

6Jego naturalny żywioł, Ziemia Yang, w połączeniu z Wodnym rokiem rodzi konflikt, a dodatkowo Smok człowiek spotyka Smoczy rok – w rezultacie teraz Smok sam sobie wymierza karę. A więc, mimo że jest to ich własny rok, Smokom nie będzie teraz łatwo, raczej muszą się starać minimalizować straty. Nic nie pójdzie lekko, nie będzie fajerwerków i podziwu otoczenia. Smok powinien grzecznie współpracować z innymi, słuchać ich rad, a własne plany i aspiracje odłożyć ad acta. Trzeba zacząć stąpać po ziemi, ćwiczyć się w cierpliwości i nie ryzykować. Nastąpi osłabienie wrodzonej atrakcyjności i magnetycznego przyciągania do siebie innych, zwłaszcza u Smoków w stanie wolnym! Smokom będącym w związkach rok gotuje napięcia i konflikty, powinny zatem starać się przytemperować swój upór, żeby tych konfliktów nie zaostrzać. Za to w pracy u wszystkich Smoków postęp, ale pod warunkiem, że będą działać spokojnie i skupiać się na tym, co istotne. Wzmocni się ich pozycja zawodowa i status, głównie jesienią – dotyczy to zwłaszcza Smoków Metalowych. Niestety kondycja fizyczna i psychiczna będzie słaba, a nadwerężone zdrowie może stać się problemem. Smoku, dbaj o spokój umysłu i sprawność fizyczną, uprawiaj sport, jogę, tai chi i medytuj. Unikaj wszystkiego, co wiąże się z nadmiarem, na przykład hazardu i nierealnych pomysłów.

Dla Węża
Jego naturalnym żywiołem jest Ogień Yin, który ogrzewa i „żywi” Ziemię, naturalny żywioł Smoka, ale jest osłabiony przez Wodny żywioł obecnego roku. O dziwo, dla Węża rok Smoka okaże się wyjątkowo pomyślny! Bez większych wysiłków uda mu się prześlizgnąć przez ten pełen pułapek rok. Osiągnie dobre rezultaty w pracy, otrzyma wiele interesujących ofert zawodowych, a ponieważ trzyma się ziemi i nie buja w obłokach jak Smok, będzie umiał dobrze wybrać i znacząco poprawić swój status. Powinien szybko wykorzystać pojawiające się okazje i sprzyjające okoliczności, bo tort musi być teraz podzielony. Ale unikaj ryzyka i nie bądź zbyt łakomy, choć sprawy finansowe też wyglądają obiecująco! W życiu uczuciowym idylla, wzrost atrakcyjności i powodzenia. Poprawa w stałych związkach lub zapowiedź zmiany stanu cywilnego i widoki na powiększenie rodziny. Oczywiście dobrze byłoby poskromić wrodzoną zazdrość i posesywność! Ale ze zdrowiem może być gorzej, trzeba na nie bardziej niż do tej pory uważać i unikać stresujących sytuacji.

Dla Konia
Twój naturalny żywioł, silny Ogień Yang, wspiera Ziemię Smoka, a ona kontroluje Wodę roku. Zatem wszystko teraz Koniom sprzyja. Wytrwała praca przyniesie wyniki i zostanie odpowiednio doceniona. Dochody będą więcej niż dobre, ale powstrzymuj się przed pokusami pochopnych wydatków – pamiętaj, że ryzykowne decyzje są teraz dla wszystkich bardzoniebezpieczne. Smok roztacza piękne, ale czasem iluzoryczne perspektywy, a więc nie wyciągaj od razu wszystkich asów z rękawa. Życie uczuciowe w rozkwicie – zarówno dla Koni w związkach, jak i dla samotnych. Konie single mogą znaleźć kogoś na stałe, a nawet rozważyć wzięcie ślubu. O zdrowie w tym szalonym roku trzeba dbać, unikać ekstremalnych wyczynów, nie pędzić na oślep, żeby nie połamać cennych nóg! I dbać o wypoczynek i zdrową dietę.

Dla Kozy
Naturalny żywioł Kozy, Ziemia Yin, jest co prawda zgodna ze Smoczą Ziemią Yang, ale obie wspólnie ograniczają ekspansję silnej Wody roku. Nie możesz zatem tym razem liczyć na zbyt wiele. Przede wszystkim należy ograniczyć własną lekkomyślność i zastanawiać się przed podjęciem działań. Stosuje się to także do spraw zawodowych. Skoncentruj się na tym, co konieczne i przepisowe, a gdy będziesz twardo trzymała się ziemi, to unikniesz pułapek. Dochody nie wzrosną, ale mogą wzrosnąć straty, dlatego pomyśl o rozsądnym ograniczeniu wydatków, unikaj łapania tzw. cudownych okazji. W sprawach uczuciowych, rodzinnych i towarzyskich Kozy pokażą rogi, potrzebne będą kompromisy, by rozładować nieporozumienia. Kozom singlom będzie trochę trudniej niż tym, które mają stałe związki. Gdy chodzi o zdrowie, nie przejadaj się słodyczami (pokusą związaną z nadmiarem żywiołu Ziemi), bo żołądek i śledziona ucierpią, Właściwy jadłospis, ćwiczenia fizyczne i badania kontrolne uchronią Kozy przed komplikacjami.

Dla Małpy
Metal Yang, naturalny żywioł Małp, czerpie siłę z Ziemi, ale ją osłabia, a to przecież naturalny żywioł Smoka; z kolei słaba Ziemia jest dodatkowo osłabiana przez Wodę, żywioł roku. Wiemy, że Szczur, Smok i Małpa stanowią trygon wzajemnego wsparcia, lecz w tej konfiguracji Smok jest zbyt słaby, by uszczęśliwić swą przyjaciółkę. Nic więc dziwnego, że Małpie nic samo nie skapnie z nieba, na wszystko musi solidnie zapracować. Powinna słuchać rozsądnych rad, dbać o dobre relacje z innymi i nie chodzić, tak jak lubi, na skróty. Ważne będzie przestrzeganie przepisów, bo Wodny Smok jest legalistą i nie będzie tolerował ich łamania. A sprawy sądowe mogą nieźle uderzyć Małpę po kieszeni. W życiu osobistym grożą napięcia i sprzeczki, lepiej więc nie dolewać oliwy do ognia. Małpy w stanie wolnym mogą mieć trudności w znalezieniu partnera, w tej sprawie też trzeba będzie się wysilać. Zdrowie dopisze, ale zalecana jest ostrożność w kontakcie z ostrymi metalowymi narzędziami. Ważnym miesiącem będzie maj, czas Węża.

Dla Koguta
Po poprzednim trudnym roku wreszcie nadchodzą dobre wiadomości! Naturalny żywioł Smoka, Ziemia Yang, matkuje Metalowi Yin, czyli naturalnemu żywiołowi Koguta, a ów Metal zasila i wzmacnia Wodny żywioł roku. Oznacza to. że Kogut i Smok są teraz w jeszcze lepszej komitywie niż zazwyczaj. Akcje Koguta idą w górę, będzie adorowany i podziwiany, może rozwinąć skrzydła, na wiele sobie pozwalać, a wszystko ujdzie mu płazem. W pracy będzie ceniony i nagradzany, może dostanie awans, a na pewno dostarczy mu ona dużo zadowolenia. Wykaże swe zdolności przywódcze. Zainwestowane wcześniej oszczędności przyniosą znaczny profit i zostaną przeznaczone na dobry cel. W sprawach osobistych pomyślny czas na zawarcie małżeństwa lub spłodzenie potomka, a najlepiej małego Wodnego Smoka! Zdrowie dopisze, choć tegoroczna kombinacja Ziemi i Wody sprzyja różnym zarazkom i zatruciom. Największe sukcesy odniosą Koguty mające w chińskich horoskopach żywioł Metalu, na przykład te, które urodziły się w 1981 roku.

Dla Psa
Jego naturalnym żywiołem jest Ziemia Yang, która zderza się teraz z analogicznym żywiołem Smoka, a obie wspólnie niszczą Wodę, żywioł roku. W dodatku Pies i Smok w chińskim zodiaku są antagonistami i mają krańcowo różne cechy charakteru. A zatem, po dobrym roku Kota („Kot Psu łapę podał”), teraz będzie znacznie trudniej, dla Psa nastała zła passa. Najlepiej byłoby gdzieś w spokojnej kryjówce przeczekać, uczyć się, opiekować się kimś i ogólnie mało się wychylać. Czekać na następny rok Wodnego Węża, który wszystko wynagrodzi, bo Pies teraz albo nie ma pracy, albo jest w niej niedoceniany i wykorzystywany. Wielkie zalety jego charakteru niestety nie są teraz w cenie. Jest bezbronny. Dochody mizerne, co nie oznacza jeszcze ruiny, ale każe ograniczyć wydatki, w nic nie inwestować, wystrzegać się niejasnych transakcji i nikomu nie pożyczać pieniędzy. Ogólna tendencja do konfliktów i nieporozumień. Życie osobiste pod psem, kryzys w bliskich związkach, może nawet myśli o rozstaniu, potrzebna jest zatem cierpliwość. Nowe znajomości Psów singli rozczarowujące, w sumie odczucie samotności. Stresy mogą źle się odbić na żołądku. Zdrowie osłabione, zalecany spartański tryb życia i skromne posiłki. Jedynie nauka jest teraz dobrym rozwiązaniem.

Dla Dzika
Woda Yin, naturalny żywioł Dzika, jest kontrolowana przez Ziemię Yang Smoka i jest w zgodzie z Wodnym żywiołem roku. Można więc spodziewać się wszystkiego najlepszego – ten rok należy dobrze przeżyć. Spokojny i dobroduszny Dzik powinien ruszyć z kopyta, nie marnować czasu, bo powodzenie mu teraz sprzyja. Sprawy zawodowe i uczuciowe zapowiadają się doskonale. Ale trzeba dostosować się do szybkiego tempa wydarzeń i ich nieprzewidywalności. Należy współdziałać z innymi, w czym Dzik jest zresztą mistrzem, bo lubi przynależeć do grupy i jest zwierzęciem stadnym. W pracy sukcesy, nagrody, może awans, a na pewno uznanie. Dodatkowe wpływy finansowe, ale lepiej nie szastać pieniędzmi, a zwłaszcza nie udzielać pożyczek. Życie uczuciowe bujne i udane, nowe interesujące znajomości, dobry czas na znalezienie odpowiedniego partnera lub zawarcie małżeństwa. Dzikom w stałych związkach ten nadmiar powodzenia i atrakcyjności może grozić pojawieniem się kogoś trzeciego – czy nie wynikną z tego konsekwencje? Na zdrowie wszyscy musimy teraz uważać i stosować profilaktykę, a Dziki mogą być podatne na zranienia i kontuzje oraz mieć problemy z układem pokarmowym. Nie będzie to nic poważnego, ale należy pamiętać o zdrowym trybie życia i właściwym odżywianiu.

SŁAWNE  SMOKI

Roald Amundsen, Joanna D`Arc (W), Che Guevara, Salvador Dali (Drz), Placido Domingo, Karol Darwin, Gustave Eiffel, Fryderyk Engels, Francisco Franco, Zygmunf Freud, Maksym Gorki,  Graham Green, Immanuel Kant,  Abraham Lincoln, John Lennon (M), François Mitterand, Robert Oppenheimer, Gregory Peck, Francesco Petrarka, Mikołaj Rimski-Korsakow, Jean Jacques Rousseau, Hajle Sellasje (W), George Bernard Shaw, Emmanuel Swedenborg, Shirley Temple (Z), Josip Broz Tito, Roger Vadim, Deng Xiaoping
A z Polaków: Zbigniew Brzeziński, Wojciech Fibak, Ewa Łętowska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Gen. Władysław Anders

33394566-chiński-smok

Smok jest istotą nieobliczalną, w jego szalonym roku można spodziewać się przekraczania barier, z barierą zdrowego rozsądku włącznie –
– ostrzegam o tym jako Smok!