Margot Graham - Kierownik Sekcji Astrologii w Polskim Towarzystwie Psychotronicznym, udziela porad astrologicznych.

Wszelkie informacje pod nr
tel. 22-648-68-57 i 697-200-028, adres email: margotgra[at]wp.pl

R O K   Z I E M N E G O   B A W O Ł A
04.02.2009 – 03.02.2010

bawol

Ogólna prognoza na ten chiński nowy rok
Cechy osób urodzonych w latach Bawoła
Życie uczuciowe Bawoła
Z kim Bawołowi po drodze, a z kim nie?
Pięć typów Bawołów
Prognozy dla wszystkich zwierząt
Sławne Bawoły


Ogólna prognoza na ten chiński nowy rok

Jest duża szansa na to, że Ziemny Bawół uspokoi rozhuśtane emocje i gwałtowne zawirowania, jakie nękały nas w poprzednim roku Szczura. Obecny rok będzie bardziej stabilny, miejmy nadzieję, że także w sprawach wahań na giełdzie. Nadal jednak trwa konflikt między żywiołem Ziemi a żywiołem Wody. Jest tak, ponieważ Bawół należy do zwierząt zimowych, których naturalnym żywiołem jest Woda, a według zasady pięciu przemian Ziemia utrudnia i ogranicza swobodny ruch Wody. Ale w minionym roku dominowała cecha Yang, a w obecnym przeważa cecha Yin, czyli teraz wszystko przebiegać będzie łagodniej i mniej dramatycznie.

Należy w tym roku postępować planowo, rozsądnie i prostolinijnie. Nie jest to czas na mrzonki i snucie szalonych planów. W sposobie życia i myślenia szanowana będzie tradycja. Można też oczekiwać powrotu do tradycyjnych wartości. W większym stopniu przestrzegane będzie prawo i porządek społeczny. A wszyscy będziemy bardziej powściągliwie i spokojnie wyrażali swoje emocje.
370090267Jest to czas na doprowadzenie do końca wielu zabagnionych spraw i na zaprowadzenie w nich wreszcie porządku. Okaże się, że lista tych pilnych zadań jest bardzo długa. Ale bez świadomego wysiłku nie osiągniemy żadnego postępu, gdyż motto tego roku brzmi: „bez pracy nie ma kołaczy”. A inne ulubione hasło Bawoła to „jeżeli jesteś zbyt leniwy by coś zasiać, to nie skarż się, że nie zbierasz takich plonów, jakie byś chciał mieć”.
Ten rok jest pod wpływem produktywnego żywiołu Ziemi, a więc „zbiory” mogą być bardzo obfite, oczywiście pod warunkiem, że wykażemy samodyscyplinę. Dla bałaganiarzy, buntowników i leni surowy i wymagający Bawół nie będzie miał litości. Ale gdy będziemy pracowicie i odpowiedzialnie wykonywać swoje obowiązki, to nasze wysiłki zostaną należycie wynagrodzone. Zwłaszcza, jeżeli będziemy działać w sposób tradycyjny, bez chodzenia na skróty.
Jest to czas sprzyjający rutynie i konserwatyzmowi, wszelka frywolność i improwizacja są wykluczone! Mini spódniczki schowamy do szafy, w dziedzinie mody zapanuje szarzyzna, w sztuce nie będzie szaleństw i ekstrawagancji. Przystopuje postęp techniczny i komputeryzacja, gdyż Bawół nie znosi zmian i wszelkiej nowoczesności, woli i wybiera to, co konwencjonalne i dobrze sprawdzone. Ma też trudności w nawiązywaniu kontaktów, jest introwertykiem i milczkiem, nie lubi zmieniać zdania i jest bardzo uparty. Mogą więc wynikać problemy przy uzgadnianiu stanowisk i dążeniu do consensusu, tak w sprawach osobistych, jak w sprawach publicznych, w dyplomacji i w wielkiej polityce.
Rada: W razie konfliktów należy odwoływać się do rozsądku i logiki myślenia naszych oponentów – są to mocne punkty Bawoła, władcy obecnego roku.


Cechy osób urodzonych w latach Bawoła?

Dla chińskiego i wietnamskiego wieśniaka posiadanie bawoła jest oznaką bogactwa.

Człowiek urodzony w roku Bawoła jest z natury bardzo pracowity, osiąga dużą wydajność, potrafi zapewnić dobrobyt sobie i swoim bliskim. Jest jednak rzadko rozumiany przez swoje otoczenie. Jest skromny, nie dba o swój wygląd, ubiera się byle jak i często jest z tego powodu niedoceniany. Ukrywa silny charakter i inteligentny umysł pod pozorami pewnego nieokrzesania.
Człowiek ten wie, że źródłem jego siły jest wytrwałość, cierpliwość i zdolność przetrwania wszelkich przeciwności losu. To, co osiągnął, zdobył własnym wysiłkiem dzięki hartowi ducha i ciężkiej pracy. To człowiek niezależny, silny, milczący, pryncypialny. Kieruje się zasadami, które sam ustala i niełatwo z nich rezygnuje. Decyzje podejmuje powoli, po długim namyśle. Działa metodycznie i precyzyjnie według przyjętego przez siebie planu. Na swoim terytorium chce mieć całkowitą autonomię, inaczej nie mógłby funkcjonować. Świat widzi jedynie z własnej perspektywy. Ma sztywną postawę wobec życia, jest nieprzystępny – nie lubi dzielić się z innymi swoimi myślami i emocjami.Bawół nie znosi zmian, źle przyjmuje wszelkie nowe trendy i techniczne nowinki. Ostatni nauczy się pracować z komputerem, woli ubijać pianę trzepaczką, a nie mikserem. Po prostu nie znosi nowoczesności. Nie lubi ryzyka, hazardu ani niepewnych przedsięwzięć. Nie umie też działać spontanicznie, ma swoje nawyki i wszystko musi być dokładnie zaprogramowane. Za najlepszy wzór do naśladowania uważa samego siebie (lub swego brata- bliźniaka, tak jak obaj panowie K., którzy urodzili się w roku Ziemnego Bawoła).

Bawoły są bardzo obowiązkowe, swą solidnością wzbudzają zaufanie i jest to jednym z ich atutów, gdyż dzięki temu często są im powierzane odpowiedzialne stanowiska. Lubią je sprawować, bo bardzo źle się czują w roli podwładnych. Lubią też czuć respekt ze strony otoczenia. Ich nieugiętość zyskuje uznanie, a nawet podziw u niektórych, zwłaszcza u tych, którzy sami dzięki temu chcą się wspiąć po drabinie sukcesu. Na kierowniczych stanowiskach Bawół mocno trzyma cugle, nie toleruje sprzeciwu, lekceważenia i kwestionowania swego autorytetu. Oponentów traktuje ostro i bezkompromisowo. Lubi komenderować, jest urodzonym kapralem.

Wszystko postrzega w czarno-białych barwach, nie dostrzega różnych odcieni szarości. Tkwi w utartych koleinach, jest tradycjonalistą do szpiku kości, nie będzie się do nikogo dostosowywał. By zostać zaakceptowanym i dopuszczonym do współpracy trzeba podzielać te same co on poglądy, mieć te same dążenia i cele, dostosować się do jego harmonogramu i wymagań, podporządkować się, wykazywać takie samo poświęcenie i hart ducha. Gdy jest z kogoś niezadowolony, okazuje jawną wrogość i dezaprobatę, nie ma pobłażliwości dla tych, którzy łamią jego zasady. Jest bardzo pamiętliwy, nie jest w stanie niczego przebaczyć bez stosownej kary i napomnienia. Nie pójdzie na kompromis, idzie ustalonym kursem. Nie będzie nikogo przepraszać, obdarzać prezentami ani pochwałami. Nie jest dobrym mediatorem czy negocjatorem, jest nieelastyczny, sprawia wrażenie muru nie do przebicia.

W dążeniu do władzy bywa nieustępliwy i bezkompromisowy, nie waha się niszczyć konkurencji. Władza nie oznacza dla niego służenia ogólnemu dobru, oznacza (głównie) panowanie nad innymi. Bardzo rzadko dobrowolnie rezygnuje z raz zdobytej pozycji. Nie jest w stanie przyznać, że niektóre sprawy go przerastają. Ma w głowie gotowe rozwiązania, które nie podlegają żadnym dyskusjom, i postępuje tak jak sobie umyślił, cokolwiek by się działo. Ale dopiero gdy wdamy się z nim w walkę, dowiemy się jak wielka jest jego siła. Jego taktyka to stawianie oporu i wytrwałość. Nie potrafi i nie chce się wycofać, nie spodziewa się szybkich rezultatów – do celu dąży powoli i metodycznie, innych bierze na przetrzymanie i dzięki temu potrafi wygrywać nawet przy niewielkich szansach.
Jego problemem są trudności w nawiązywaniu kontaktów i mała komunikatywność, przez co często powstają nieporozumienia. Nie ma też talentu do publicznych wystąpień i powinien ich unikać. A gdy spotka go niepowodzenie, dąsa się i zamyka w sobie, otacza się murem, odmawia wyjścia innym naprzeciw. Sam jest więc główną przyczyną konfliktów, jakie prowokuje.

Mimo, że robi wrażenie spokojnego, skłonny jest do wybuchów gniewu, do stosowania przemocy, a czasami nawet wpada w furię. horoskop-bik-2016Lepiej nie wchodzić mu wtedy w drogę – może to być niebezpieczne! W swoim uporze prze naprzód i nic go nie powstrzyma, potrafi ślepo niszczyć wszystko, co uzna za przeszkodę. Jego poczucie dumy nie pozwala mu choćby na drobne ustępstwa, nawet dla dobra ogółu, w imię pokoju i zgody.
Konieczne jest znalezienie dobrych doradców, którzy łagodziliby jego apodyktyczność i rzecznika, który przedstawiałby jego wizerunek i poglądy w bardziej atrakcyjny sposób.
Kobiety­-Bawoły są domatorkami i wzorowymi gospodyniami. Są pracowite i wierne, perfekcyjnie realizują się w rolach żony i matki. Mniej angażują się w działalność zawodową niż mężczyźni-Bawoły, ale swoje poglądy wyrażają równie otwarcie, nie zważając na opinie innych.


Życie uczuciowe Bawoła

W sprawach sercowych nasz bohater bywa niezaradny, nieśmiały i powściągliwy. Nie jest sentymentalny, nie zna się na czułych słówkach. W miłości pozbawiony jest uniesień i namiętności. Tak jak w innych sprawach, tu także kieruje się bardziej rozsądkiem niż sercem. Jego zaloty trwają długo, musi się upewnić, czy jego związek będzie miał solidne podstawy, czy będzie stabilny i zgodny. Bo oprócz ciężkiej pracy Bawół kocha spokojne życie rodzinne.
astro-bawc3b3c582W małżeństwie potrafi stworzyć głębokie i zażyłe więzi oparte na zaufaniu i odpowiedzialności. Dąży do zapewnienia dobrobytu i poczucia bezpieczeństwa sobie i swojej rodzinie. Często nie umie wyrazić swych uczuć słowami, wyraża je swą pracą i staraniem o dobro swych bliskich. Nie jest zazdrosny, ale nie znosi naruszania swoich praw, a do nich zalicza wierność swej drugiej połowy. Sam bywa wierny, ale bez przesady, do własnej wierności nie przywiązuje większej wagi. Aby przez dłuższy czas móc z nim wytrzymać, należy zgadzać się na jego apodyktyczność (a to na przykład dla Tygrysa byłoby niemożliwe).
W roli rodzica Bawół jest opiekuńczy i ojcowski, ale też rygorystyczny i wymagający, gdyż także w domu lubi rządzić. Dba o dobre wychowanie i wykształcenie swoich dzieci, hojnie na to łoży, ale niełatwo wybacza nawet małe nieposłuszeństwa i może mieć trudności z nawiązaniem bliskiej więzi ze swym potomstwem. Bawół jako dziecko jest posłuszny, chętnie się uczy, wykazuje dobre chęci, stosuje się do wymagań rodziców i nauczycieli. Nie jest rozrabiaką, nie wszczyna awantur, ale nie lubi być częścią zespołu, niełatwo się zaprzyjaźnia i nie chce ustępować innym.


Z kim Bawołowi po drodze, a z kim nie?
  • Bawół dobrze współdziała z Wężem i Kogutem, tworzy z nimi tzw. trójkąt wzajemnego popierania się. Tak w sprawach osobistych, jak zawodowych znajdują wzajemne zrozumienie, wspierają się i skutecznie dążą do wspólnych celów.
  • Wszystko ułoży się też pomyślnie w jego związku ze Szczurem, który będzie nim oczarowany i będzie mu dozgonnie wierny.
  • Znacznie gorzej układa mu się z Tygrysem, w żadnym wypadku nie powinni razem mieszkać – byłaby to ciągła walka i Bawół, jako silniejszy, mógłby go zniszczyć pod każdym względem.
  • Ale największy antagonizm nasz bohater żywi do Kozy, uważa ją za nieodpowiedzialną i niepoważną, a ona nie potrafi dostosować się do jego wymagań i uważa go za nudnego pesymistę. Żyją w zupełnie innych światach, a na chińskim zodiaku są na przeciwległych pozycjach, co jest najgorszym układem.

PIĘĆ   TYPÓW   BAWOŁÓW

W chińskich horoskopach bardzo ważną rolę odgrywają żywioły, jest ich pięć – Metal, Woda, Drzewo, Ogień i Ziemia. Każde zwierzę, pojawiając się co 12 lat, łączy się kolejno z każdym z nich, a powrót do naszego „własnego” roku zajmuje nam 60 lat, bo tyle trwa pełny cykl chińskich lat. Rok Ziemnego Bawoła to 26. rok w pełnym 78. cyklu, czyli 4706. rok liczony od czasu gdy cesarz Huang-di oficjalnie ogłosił ówczesny rok Drewnianego Szczura pierwszym rokiem pierwszego cyklu chińskiego kalendarza.
Jest więc pięć nieco odmiennych typów każdego zwierzęcia ze względu na cechy żywiołu panującego w danym roku. A o specyfice każdego żywiołu można znaleźć więcej w części „Żywioły w chińskiej astrologii”.

Metalowy Bawół
b7adc4(urodzeni w latach: 1901, 1961)
To człowiek łagodny, godny zaufania, szczery i bezpośredni, można na nim polegać. Postępuje według własnych przekonań z jeszcze większą pewnością co do ich racji niż pozostałe Bawoły. Jest niezmordowany w swych dążeniach. Zna swoje prawa i potrafi ich bronić. A ten, kto go oszuka lub wyrządzi mu krzywdę, szybko tego pożałuje, bo ten Bawół długo będzie to pamiętał i zemści się bez litości.

 

Wodny Bawół
Vincent_van_Gogh(urodzeni w latach: 1913, 1973)
Bardzo ambitny, ale opanowany i pełen wewnętrznego spokoju. Wrażliwy, ale wyrachowany i umiejący rozegrać na swą korzyść wiele konfliktowych spraw. Wygrywa dzięki swemu opanowaniu, podczas gdy jego przeciwnicy tracą kontrolę nas sytuacją. Potrafi wykorzystać cierpliwość innych do końca. Bardzo nie lubi kłamstwa i nieuczciwości.

Drewniany Bawół
Margaret Thatcher(urodzeni w latach: 1925, 1985)
Jest szybszy w działaniu, bardziej towarzyski, uspołeczniony i tolerancyjny niż pozostałe Bawoły. Umie pracować w dużej grupie, pozwala innym mieć własne zdanie, otwarty jest na nowości. Lubi zarówno pracę jak sport i wszelki wysiłek fizyczny. Jest bardzo ambitny, ale także pomysłowy, osiąga więc wiele.

 

Ognisty Bawół
nnnnnnn(urodzeni w latach: 1937, 1997)
To indywidualista, który zawsze chce dominować i nie umie współpracować z innymi. Jest najbardziej uparty i egoistyczny ze wszystkich Bawołów. Jest też dumny i żądny władzy. Działa bardzo dynamicznie, ale tylko za pomocą legalnych środków. Szczególnie pobudzają go trudne zadania. Jego rodzina nigdy nie zazna biedy, ale dla kłopotów innych ludzi wykazuje mało zrozumienia.

Ziemny Bawół
Jaroslaw Kaczynski(urodzeni w latach: 1949, 2009)
Dąży do zdobycia bogactwa i władzy, „trzyma się ziemi” – bezpieczeństwo materialne jest dla niego sprawą podstawową, gotów jest dla niego wiele poświęcić. Pragnie też okazywania mu szacunku. Jest najbardziej uparty spośród wszystkich Bawołów, nie umie zawrócić z raz obranej drogi. Jest nieco bardziej emocjonalny, ale nie pozwala sobie na marzenia. Dla rodziny i przyjaciół jest bardzo oddany, choć, równie jak wszystkie Bawoły, jest apodyktyczny i autorytarny. Obecny rok Ziemnego Bawoła to twój rok, a zatem nie będzie łatwy, wykaż się determinacją i uwierz w swoje siły!

 

bawół2


Prognozy dla wszystkich zwierząt

Dla Szczura
Będzie to bardzo pomyślny rok dla twojej rodziny, a sukcesy najbliższych okażą się bardzo pomocne także w twoich sprawach . W pracy nieco napięć, osiągnięcia średnie, za to duża odpowiedzialność i więcej obowiązków niż zwykle. Trochę przyhamujesz swój rozmach, ale nie będzie źle.

Dla Bawoła
Własny rok jest rokiem samoukarania, będą więc nieprzewidziane trudności i osłabienie zdrowia. Sprawy zawodowe ulegną opóźnieniu, relacje osobiste wyzerują się, w finansach rozczarowanie, ale następny rok będzie lepszy.

Dla Tygrysa
Na twojej drodze wyrastają nowe przeszkody. Tylko wytrwałość i pracowitość doprowadzą do celu. Opanuj swoją buntowniczość i gwałtowny charakter (lepiej teraz mruczeć niż porykiwać!), a gdy ci się to uda, pod koniec roku miną kłopoty. W przeciwnym razie problemy będą, szkoda słów!

Dla Kota (Zająca)
Zdenerwowanie z powodu trudności, opóźnień i ograniczeń w pracy może niekorzystnie wpłynąć na twoje zdrowie. Rozczarowania, poczucie walki z wiatrakami, a w dodatku nieuniknione rozstanie z ukochaną osobą… Ale czas leczy rany, dużo rozmyślaj i wiedz, że w następnych latach będzie lepiej.

Dla Smoka
Mimo, iż Bawół odnosi się do Smoka z dystansem, w tym roku będzie go chronił przed szalejącymi wokół nawałnicami, problemy nie dotkną cię bezpośrednio. Zrobisz umiarkowane postępy, ale nie grożą ci straty ani kłótnie, życie rodzinne ustabilizowane, nie będzie więc powodów by ziać ogniem!

Dla Węża
Ciemna chmura zawiśnie nad tobą w tym roku. Może to być kryzys w interesach, rozłam wśród przyjaciół lub pechowy wypadek. Mimo swej wrodzonej intuicji i ostrożności grozi, że zrobisz złe kalkulacje finansowe, a w dodatku pokomplikujesz wszystko swoim uporem. Czekaj zatem na lepsze czasy!

Dla Konia
Po poprzednim trudnym roku życie będzie teraz łatwiejsze. Nadal jednak konieczna jest wytężona praca, bo nic nie spadnie ci z nieba. Tylko własnym wysiłkiem i wolą osiągniesz większość swych celów i pokonasz przeszkody. Nie daj się ponosić emocjom, bo skutki mogą być opłakane.

Dla Kozy (Owcy)
Jest do dla ciebie najtrudniejszy rok w dwunastoletnim cyklu, ale jeśli zgromadziłaś w poprzednim (pomyślnym) roku spore oszczędności, nie będzie tak źle. Trzeba jednak porządnie wziąć się do pracy, bo nie jest to czas na rozrzutność i ekstrawagancję. Możesz też mieć problemy w rodzinie i wśród przyjaciół. Następne lata będą szczęśliwsze.

Dla Małpy
Rok umiarkowanie dobry, spokojne życie rodzinne, ale osiągnięcia zawodowe nie dorównają twoim pragnieniom. Ogranicz własne ambicje i bardziej dbaj o zdrowie, wówczas zachowasz dobrą formę i nawet niewielkie straty finansowe nie wytrącą cię z równowagi. Poczucie humoru i wrodzony optymizm też ci pomogą.

Dla Koguta
Bawół zachwyci się teraz tym barwnym ptakiem. Twoje sprawy znów posuwają się do przodu, odbudujesz utracone siły, wprowadzisz korzystne zmiany, będą też środki na nowe kreacje. Dobre wieści w domu, pomoc przyjaciół, trochę podróży. Ale uważaj na zranienia, grozi ci utrata krwi!

Dla Psa
Rok niepewności i trudnych decyzji, Pies będzie wszędzie węszył podstęp. Unikaj kłótni i kontrowersji, bo twoje dobre intencje będą źle rozumiane, nawet przez przyjaciół. Przychody będą mniejsze, a wydatki spore, możesz jednak czerpać z oszczędności, bo poprzedni okres był lepszy finansowo.

Dla Dzika
Dobre perspektywy, znaczna poprawa po poprzednich trudnościach. Miłe niespodzianki w rodzinie i w pracy. W sprawach zawodowych możliwość usamodzielnienia się, a nawet okazja by zostać przywódcą. Na domiar szczęścia – dobre zarobki, Dzik będzie więc pochrząkiwać z zadowolenia!

SŁAWNE  BAWOŁY:

Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler (Z), Dżawaharial Nehru (Z), Margaret Thatcher (Drz), Richard Nixon (W), cesarz Hirohito (M), Willy Brandt (W), Feliks Dzierżyński, Barack Obama (M), Dante Aligheri, Rudyard Kipling, Nicolo Machiavelli, Christian Andresen, Albert Camus, Jean Cocteau, Pierre Larousse, Vincent van Gogh (W), Peter Paul Rubens, August Renoir, Charlie Chaplin (Z), Dustin Hoffman (O), Robert Redford (O), Richard Burton (Drz), Peter Sellers (Drz), Carlo Ponti (W), Walt Disney (M)Arystoteles, Erazm z Rotterdamu, Jan Sebastian Bach, Jarosław i Lech Kaczyńscy, Aleksander Bardini, Mieczysław Fogg, Czesław Kiszczak (Z), Mieczysław Moczar, Stanisław Marusarz

 

Buffalo, Amboseli National Park

Jego najlepsza rola, to bycie nadzorcą, jego słowo kluczowe, to wymagam.