Margot Graham - Kierownik Sekcji Astrologii w Polskim Towarzystwie Psychotronicznym, udziela porad astrologicznych.

Wszelkie informacje pod nr
tel. 22-648-68-57 i 697-200-028, adres email: margotgra[at]wp.pl

R O K   O G N I S T E G O  P S A  

(04.02.1946 – 03.02.1947)

pies1
Ogólna prognoza roczna

Pies czuły opiekun uciśnionych
Życie zawodowe Psa
Jego życie uczuciowe
Pięć typów Psów
Sławne Psy

 

OGÓLNA PROGNOZA ROCZNA

Symbolem roku Ognistego Psa jest Ogień ponad Ziemią, która jest naturalnym żywiołem znaku Psa. Połączenie tych dwóch żywiołów jest harmonijne, gdyż zgodnie z zasadą pięciu przemian, Ogień wspiera i daje życie Ziemi. Jest to Ogień Yang (aktywny, +), a więc wnoszący optymizm, otwartość, ciepło, uprzejmość i troskę o innych. Jest to zapowiedzią, że w tym roku będzie mniej konfliktów niż w poprzednich latach, a także mniej niż w następnym roku, bowiem rok Ognistego Dzika będzie połączeniem niezgodnych z sobą żywiołów Ognia i Wody.

W obecnym roku można oczekiwać rozmów i uzgodnień na najwyższych szczeblach na temat pokoju i poprawy sytuacji na świecie, wprowadzi to więcej harmonii w ogólną atmosferę co odczujemy wszyscy. Warto przypomnieć, że 60 lat temu, po zakończonej w poprzednim roku okrutnej II wojnie, nastał czas odbudowy i ustanawiania nowych porządków w świecie. Ludzie cieszyli się, że wreszcie zapanował pokój, mimo, że życie nadal było trudne i że nowe porządki nie zawsze były zgodne z ich życzeniami. W tym samym roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), optymistyczna nadzieja na pokojowe rozwiązywanie problemów globalnych.

ChineseLion2Chińczycy uważają Psa za wyjątkowo dobry znak i oczekują, że jego lata to okresy sprawiedliwości i równości, liberalizmu w polityce i łagodzenia trudnych problemów. Spodziewają się jednak w obecnym roku tendencji do katastrof, ponieważ „Ogień ponad Ziemią” może przejawiać się także w sposób negatywny – poprzez wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, eksplozje, wypadki w kopalniach, zawalenie się budynków etc. Z perspektywy czasu dopisuję, że w Polsce początek roku Ognistego Psa zbiegł się z datą tragicznej katastrofy – zawalenia się dachu wielkiej hali w Katowicach, gdzie odbywała się wystawa gołębi. Było to ogromnym szokiem dla całego kraju.

Według astrologów chińskich ryzyko trudności i dużych zmian dotyczy tych dziedzin gospodarki, które są związane z Ziemią, a więc górnictwa, nieruchomości, hotelarstwa, ubezpieczeń. Zapowiada się rozkwit dla dziedzin Ognia – energetyki, finansów, mody, przemysłu rozrywkowego i spraw wydawniczych. Pies jest również symbolem wysokich duchowych aspiracji, wzrośnie zatem zainteresowanie rozwojem wewnętrznym i zostaną (miejmy nadzieję), przezwyciężone antagonizmy międzyreligijne, powodujące tak ostre problemy w poprzednich latach.
Najlepsze prognozy są teraz dla ludzi urodzonych w latach Tygrysa, Konia i Kota (Zająca), znacznie gorsze dla urodzonych w latach Smoka, Bawoła i Kozy. Należy to traktować  jako ogólną tendencję, bo w każdym indywidualnym horoskopie chińskim oprócz roku urodzenia bierze się pod uwagę kilka innych elementów (patrz „Dokładniejsze przybliżenie”).

psyJako ciekawostkę można dodać, że właśnie teraz, w Ognistym roku Yang, odwołano trwający w Pekinie od 10 lat zakaz odpalania petard w czasie hucznych obchodów noworocznych. Będzie tam więc rzeczywiście głośno i ogniście! Dodajmy także, że w 15.milionowym Pekinie żyje ponad milion psów, które teraz obsypywane są prezentami – właściciele zabierają je do fryzjerów i fotografów, kupują im ubranka i smakołyki.
A cierpliwy patron tego roku będzie próbował poukładać wszystko na swoim miejscu, mamy więc szanse na załatanie dziur, jakie w poprzednim roku poczynił szalony, nieobliczalny Drewniany Kogut. Pies będzie teraz pilnował by ludzie scalali to co podzielone, godzili się i żenili, bo znak Psa jest oznaką pomyślności dla zawieranych związków (formalnych i nieformalnych!). Oczywiście należy się teraz zaopatrzyć w jadeitową figurkę psa, a najlepiej byłoby wprowadzić do swego domu prawdziwego przedstawiciela tych miłych czworonogów.


Pies – czuły opiekun uciśnionych

Psy są uczciwe, lojalne, bezinteresowne i sprawiedliwe. Są także wierne, oddane, pełne współczucia i uległe „przewodnikowi stada”. Łatwo nawiązują kontakt z innymi, zachowują się uprzejmie, zawsze przestrzegają zasady fair play, z chęcią pomagają słabszym. Ich idee i motywacje są najwyższej jakości – nie kierują się materializmem ani własną ambicją. Uważają, że albo coś jest białe, albo czarne, że ktoś jest ich wrogiem, albo przyjacielem – nie uznają pośrednich odcieni szarości.
bb672de11a241793Psy jako ludzie z pozoru są do siebie niepodobni, ale wszyscy posiadają „wspólny mianownik”, przepojeni są nieustannym głębokim niepokojem, jak gdyby jakaś zła wróżka od kołyski zasiała w nich pesymizm. Rzadko czują się szczęśliwe i dobrze przystosowane do otoczenia. Pełni są niezaspokojonych pragnień i poczucia winy – może to pozostałość z ich poprzednich wcieleń? Zastanawiają się „co ja tutaj robię na tej galerze?”, ale cierpliwie znoszą wszystkie przeciwności losu – są uparte, wytrwałe, świadome swych obowiązków i odpowiedzialności, czasami do przesady.
Widzą sprawy jasno i tylko z dużym trudem mogą powstrzymać się od krytykowania. We wszystko wątpią, są nieufne i podejrzliwe. Ich poczucie humoru to cynizm i czarny humor, cierpki i jadowity. Zdarza się też, że wpadają w zły humor i jawnie go okazują. Ale gdy trzeba kogoś pocieszyć, wysłuchać jego smutków, czy podać tonącemu rękę, Pies nie ma sobie równych. I nie oczekuje za to wdzięczności, czyni tak, bo czuje, że takie zadanie otrzymał w swym życiu.
Pies łatwo się wzrusza, jest pobudliwy, wrażliwy i bojaźliwy, ale rzadko to okazuje, bo to przecież wielki introwertyk. Jest głęboko uczciwy, skrupulatny i zasługuje na zaufanie, jednak jego pesymizm często zniechęcająco wpływa na otoczenie. Brak mu też pewności siebie, co powoduje niezrozumienie i niewłaściwy osąd jego osoby.
Urodzeni w latach Psa nie lubią improwizacji i tego, co nie było przez nich przewidziane, tracą wówczas poczucie bezpieczeństwa. Ale zawsze przeciwstawiają się niesprawiedliwości i z oddaniem bronią uciśnionych. I często posiadają duszę mistyka!

 


Życie zawodowe Psa

AtelierW zasadzie Psy nie powinny zajmować kierowniczych stanowisk, ich natura nie skłania do podejmowania roli przywódczych, lecz raczej do podążania za kimś, jako za „przewodnikiem sfory”. Są doskonałymi pracownikami gdy mają swobodę wyboru zawodu, lubią to co robią i wtedy wykazują się dużą samodzielnością. Są wówczas oddani swej pracy, aktywni i rzetelni, zyskują szacunek i autorytet a wszyscy ich doceniają. Potrafią postępować z ludźmi i wyżej stawiają interes zbiorowy niż własny. Nie przywiązują wagi do wspinania się na wyższe stanowiska, ale gdy takie osiągną, pozostają skromne i nie korzystają z uroków ani z przywilejów władzy.
Pieniądze są dla Psa raczej papierkami, ale gdy jego rodzina znajdzie się w potrzebie, Pies umie zarabiać. Nie zbuduje finansowego imperium, nie lubi spekulacji giełdowych, nie posunie się do tego by zrujnować rywala. Zawsze jest uczciwy i dotrzymuje danego słowa, niestety zdarza się, że wykorzystują to jego przeciwnicy (lub wspólnicy).
Najodpowiedniejsze zawody dla Psa to: działacz związkowy (dbałość o dobro pracowników), ksiądz, kaznodzieja, misjonarz, wychowawca niepełnosprawnych dzieci, pielęgniarka, lekarz, ratownik, radny, naukowiec, bioterapeuta, polityk oddany sprawie, muzyk, malarz, pisarz oraz…krytyk.


Jego życie uczuciowe

Związki, w jakie wchodzi Pies, oparte są bardziej na lojalności i przywiązaniu niż na szalonym uczuciu. Najlepsze porozumienie ma z Tygrysem i Koniem (tworzą razem trójkąt wzajemnego popierania się), nieźle układa mu się z Kotem, ale raczej niefortunnie z Kozą i Smokiem. Psy są wierne, cenią sobie długotrwałe (najlepiej legalne!) związki, dające im poczucie bezpieczeństwa. Gdy takie więzi powstaną, uważają je za nierozerwalne. Dbałość o dom i rodzinę (o „stado”) jest dla nich sprawą priorytetową.

Scan_20160616_135855Ale Pies ciągle odczuwa potrzebę utwierdzenia, że się go kocha, ceni i nie zdradza. Pragnie by się o niego troszczyć, pocieszać go i uspokajać. Jest zazdrosny i niespokojny, więc nie łatwo mu być szczęśliwym w miłości. Męczy swe otoczenie pesymizmem, podejrzliwością i ciągłym przewidywaniem katastrof. Wciąż intuicyjnie sąduje uczucia innych, ma bardzo zmienne nastroje. Potrzebuje długiego czasu by komuś zaufać. Zdarza się, że żyje w samotności, pielęgnując swe zawiedzione uczucia i nieosiągalne tęsknoty. Psy nie są zbyt towarzyskie, nie znoszą hałaśliwych przyjęć, zjazdów, inauguracji. Tylko w wąskim gronie potrafią być serdeczne i wesołe. Lubią życie osiadłe, dbają o stare rodzinne domostwa pełne zdjęć i rodzinnych pamiątek, do których są przywiązane. Mają dobry gust, przykładają wielką wagę do urządzenia domu, są wymagające, a nawet pedantyczne.

Pani Pies bardzo sobie ceni bezpieczeństwo materialne i jest bardziej towarzyska niż Pan Pies. Marzy o sławie i zaspokojeniu swych ambicji zawodowych, ale w dążeniu do tego celu nie jest wytrwała i często zatrzymuje się w pół drogi.

Psy jako rodzice są nadmiernie opiekuńcze wobec dzieci, męczą je swoją troskliwością, przeczytają każdą książkę o chorobach dziecięcych i metodach wychowawczych. Dla dobra dzieci rezygnują z wielu własnych spraw. A gdy nie mają dzieci, poczuwają się do winy!

Młody Pies nie lubi przeciwstawiać się rodzicom, jest posłuszny nawet wtedy, gdy narzucają mu coś czego nie chce. Na przykład podejmuje zawód niezgodny z własnymi pragnieniami lub kończy studia, które mu wcale nie odpowiadają. Trudno  mu zbuntować się i wyrwać na samodzielność.

Każdy Pies:

pies-chinskie-znaki Uwielbia wszystko, co tajemnicze, niezwykłe, paranormalne. Kocha kino, szczególnie filmy fantastyczne i pełne grozy
Nie może żyć bez czułości
Lubi ciche wieczory spędzane w domu
Lubi dzikie i romantyczne pejzaże i owiane legendami ukryte miejsca (jak np. Szkocja i Irlandia)
Lubi kolory nocy – czarny, szary i ciemnoniebieski.
A jego najlepsza rola, to rola Kassandry.

 


Pięć typów Psów
Metalowy Pies (04.02.1910 – 03.02.1911 i 04.02.1970 – 03.02.1971)

Oscyluje między pięknem a destrukcją, między sprawami materialnymi i duchowymi, z jednej strony poszukuje odniesienia sukcesu na tej ziemi, a z drugiej światła wewnętrznego i tajemniczego. Jest bystry i przenikliwy, poważny i świadomy odpowiedzialności. Nie potrafi powstrzymać się od torturowania samego siebie, odcina się od naturalnych korzeni, tłumi swoje porywy i hamuje impulsy. Ma skłonności do spalania się i samozniszczenia. Buduje sobie własne więzienie, narzuca sobie jarzmo rygorów, regulaminów, dogmatów. Zdarza się, że ten jego pancerz skazuje go na samotność i zwątpienie, ale mimo to nadal po omacku poszukuje światła.

 

Wodny Pies (04.02.1922 – 03.02.1923 i 04.02.1982 – 03.02.1983)

Claude-DebussyJest sumienny, szlachetny, wytrwały, aktywny i przedsiębiorczy. Umie wysłuchać innych i nie odrzuca dobrych rad. Niestety często brak mu wiary we własne siły i przy kolejnym niepowodzeniu może załamać się psychicznie. Ma skłonności do dramatyzowania, czasem daje się uwodzić uśpionej i błotnistej Wodzie – siedlisku demonów, pogrąża się we mgle i mroku. Powinien przepędzać zwątpienie, uwierzyć w siebie, czerpać Wodę czystą i ożywczą – rozjaśniać rzeczy i sprawy, nawet gdy wymaga to wysiłku. Pilnować, by smak słony (przynależny temu żywiołowi) nie stał się smakiem łez.

 

Drewniany Pies (04.02.1934 – 03.02.1935 i 04.02.1994 – 03.02.1995)

25521FE000000578-2938073-image-m-4_1423041188425Natura łagodna, tkliwa, zakochana w harmonii, pięknie i elegancji. Wrażliwość na piękno przyrody, więź estetyczna ze światem. Umie przewidywać przyszłość i wyrażać swe uczucia w poetyckiej formie. Zwątpienie i niepokój nurtujące pozostałe Psy są dzięki żywiołowi Drzewa złagodzone. Bogata wyobraźnia, urok osobisty, umiłowanie sztuki. Lubi przebywać na wsi, chroniąc się przed zgiełkiem miasta.

 

Ognisty Pies (04.02.1946 – 03.02.1947 i 04.02.2006 – 03.02.2007)

2014-06-27-Zachowuje się znacznie bardziej dramatycznie niż inne Psy. Nie jest łatwy we współżyciu, jest wiecznie niezadowolony i bezustannie w ruchu. Wojowniczy i niezmordowany, powodowany gwałtownymi pasjami i porywami gniewu, bywa często nie do zniesienia! Jednocześnie uczciwy i szlachetny, fanatyk prawa. Niepowodzenia mobilizują go, a jego entuzjazm pociąga za nim innych. Nie dopuszcza by go obrażano czy okazywano sprzeciw. Ma wielki urok osobisty i na ogół odnosi sukcesy.


Ziemny Pies (04.02.1958 – 03.02.1959)

635915067303932325-GershwinRealista i pragmatyk, świetny w interesach, nie zrobi niczego bez zastanowienia. Bywa przebiegły, nieufny i podejrzliwy nawet wobec bliskich. Obawia się angażowania, nie lubi ryzyka, raczej egoista, despotyczny i autorytarny. Pożąda rozgłosu i publicznego uznania, najbardziej jednak interesuje go gromadzenia dóbr i sukces finansowy. Nie zawaha się przed wykorzystaniem innych dla własnych celów. Ale te skłonności są zdecydowanie niezgodne z jego najgłębszą naturą, a więc Ziemny Pies może szukać pozytywnych cech tego żywiołu, będącego także symbolem pracy nad sobą, wewnętrznych poszukiwań i znalezienia bezpiecznego schronienia w medytacji.

 

SŁAWNE  PSY

Sokrates, Brigitte Bardot, Jean-Louis Barrault, Claude Debussy, Benjamin Franklin, George Gershwin, Victor Hugo, Sophia Loren, Ludwik XVI, Michel Jackson, Sharon Stone, Madonna, Shirley McLaine, Liza Minelli, Elvis Presley, Marcel Proust, Winston Churchill, Bill Clinton, Izhaak Rabin, Moliere, Matka Teresa z Kalkuty, Tycjan, Wolter, markiz de Sade. A z Polaków: Adam Michnik, Leszek Balcerowicz, Jacek Kuroń, Leszek Miler, Józef Oleksy, Zbigniew Zapasiewicz, Hanna Suchocka, Irena Szewińska, Izabela Sierakowska, Maria Barbara Labuda.

 

pies2