Margot Graham - Kierownik Sekcji Astrologii w Polskim Towarzystwie Psychotronicznym, udziela porad astrologicznych.

Wszelkie informacje pod nr
tel. 22-648-68-57 i 697-200-028, adres email: margotgra[at]wp.pl

D O K Ł A D N I E J S Z E   P R Z Y B L I Ż E N I E

china_3Każdy z nas „nosi w sercu” zwierzę przypisane do swojego roku urodzenia, albo nawet „jest” tym zwierzęciem. To prawidłowe, bo „pies ma być psem, a kot kotem”, ale przecież każdy pies, tak jak i kot, jest indywidualnością. Wiemy tez, że każde zwierzę co 12 lat łączy się z kolejnym z pięciu żywiołów, jest więc pięć typów każdego zwierzęcia. To jednak nie wystarcza, bo ludzie urodzeni w ciągu tego samego roku bardzo się pod wieloma względami różnią. Dla osób pragnących uzyskać profesjonalną i pełną informację o czterech filarach swego przeznaczenia – patrz kalkulator na stronie głównej.

 

Dodajmy jeszcze, że każdy żywioł posiada dwa bieguny, czyli przejawia się na dwa sposoby – w wersji Yang (+) i Yin (-). Stąd kolejne dwa lata, nad jakimi każdy żywioł panuje, posiadają tę naprzemienną charakterystykę. Lata, których ostatnia cyfra jest parzysta (lub jest zerem), są Yang, a następujące bezpośrednio po nich, kończące się cyfrą nieparzystą, są Yin. Należy podkreślić, że żaden z tych dwóch elementów nie jest lepszy ani gorszy, mocniejszy czy słabszy, następują po sobie i potrzebują siebie nawzajem tak jak dzień i noc, jak po aktywności potrzebny jest odpoczynek.
Analiza wzajemnych zależności między poszczególnymi żywiołami (to, czy sobie sprzyjają, czy wręcz odwrotnie), wzięcie pod uwagę nierównowagi w żywiołach (niektóre mogą być w nadmiarze, innych może brakować), przewaga cech Yang albo Yin, wreszcie porady w jaki sposób żyć i przy pomocy jakich remediów wyrównać swą wewnętrzną nierównowagę – to już sprawa wymagająca pogłębionej wiedzy i doświadczenia, a więc gruntownej znajomości astrologii chińskiej.
Ideałem i praktycznym celem jakiemu służy chińska filozofia i astrologia jest osiągnięcie równowagi (zarówno wewnętrznej, jak w kontaktach z otoczeniem), bycie w pełni sobą i najwłaściwsza forma realizowania swych potencjałów. Niech więc Pies będzie Psem, a Kot – Kotem, ale niech żyją w zgodzie i harmonii. Oczywiście opracowywane są także chińskie horoskopy porównawcze, a na Wschodzie na ich podstawie od tysięcy lat dobierano małżeństwa, i to się sprawdzało!

 

Ż Y W I O Ł Y   W   C H I Ń S K I E J    A S T R O L O G I I

cykl_5_przemianPonieważ w chińskich horoskopach bardzo ważną rolę odgrywają żywioły, poniżej przedstawiam ich skrótową charakterystykę. Należy pamiętać, że żywioł i zwierzę władające rokiem urodzenia wywierają wprawdzie wpływ najmocniejszy, ale nie jedyny. Sporządzenie indywidualnego horoskopu wymaga wzięcia pod uwagę wielu innych czynników, o czym można dowiedzieć się z części „Dokładniejsze przybliżenie”.

Żywioł Metalu (przypada ma lata kończące się na 0 i 1 oraz przynależy zwierzętom „jesiennym”, czyli Małpie i Kogutowi) obdarza takimi cechami jak:
twardość, stanowczość, zdecydowanie, ostrość, elokwencja, prawość, ambicja, odpowiedzialność, niezależność w decyzjach, zdolność do długotrwałego wysiłku. Osoby te niezmordowanie dążą do celu, bywają surowe wobec siebie i innych, są nieprzejednane. Powinny uczyć się wesołości, kompromisów, tolerancji i umiejętności dostosowania się do nowych sytuacji.

Żywioł Wody (przypada na lata kończące się na 2 i 3 oraz jest atrybutem zwierząt „zimowych” – Dzika i Szczura) to takie cechy:
wrażliwość, tajemniczość, przenikliwość umysłu, umiejętność przekonywania innych, dyplomacja, intuicja, powściągliwość, skryte ale uparte dążenie do celu, spokój, umiejętność przewidywania przyszłych tendencji i możliwości. Osoby te potrafią wpływać na innych, a nawet nimi manipulować, często bywają skryte, pasywne, pełne lęków i obaw. Powinny być bardziej stanowcze i energiczne.

Żywioł Drzewa (lata kończące się na 4 i 5 oraz zwierzęta „wiosenne” – Tygrys i Kot) sprzyja takim cechom:
pewność siebie, wielkoduszność, ekspansywność, życzliwość, dążenie do harmonii, łagodność, wgląd w siebie, poczucie moralności, piękno i elegancja. Osoby te są twórcze i obdarzone wyobraźnią, ale bywają podejrzliwe i nieufne. Mówi się, że „chcą ugryźć więcej niż są w stanie przełknąć”. Powinny koncentrować swe siły (nie rozpraszać energii) i poskramiać swój temperament, a szczególnie wybuchy gniewu i złości.

Żywioł Ognia (lata kończące się na 6 i 7 oraz zwierzęta „letnie” – Wąż i Koń) to takie cechy jak:
zdecydowanie, radość życia, egocentryzm, impulsywność, odwaga, namiętność, innowacyjność, ciepło, przedsiębiorczość, błyskotliwość, odnoszenie sukcesów. Osoby te są pełne pasji, lubią przygody i cieszą się powodzeniem. Powinny łagodzić swój sposób mówienia, ćwiczyć się w cierpliwości i używać swych energii w pozytywny sposób, gdyż gwałtowny żywioł Ognia może być także siłą destrukcyjną.

Żywioł Ziemi (lata kończące się na 8 i 9 oraz zwierzęta „ziemne” – Bawół, Smok, Koza i Pies) daje wsparcie takim cechom:
uczciwość, ostrożność, odpowiedzialność, pracowitość, rozwaga, potrzeba bezpieczeństwa, materializm, praktyczność, konstruktywne działanie, samodyscyplina, zdolność do wytężonej pracy, obiektywizm. Osoby te są przedsiębiorcze, ale są powolne i zbyt długo zastanawiają się przed podjęciem działania. Powinny być bardziej spontaniczne, rozwijać uczuciowość, pozwolić sobie na marzenia, akceptować przygody.

Rysunek2