Aby dana moneta dobrze funkcjonowała i znalazła się na rynku finansowym, warto wiedzieć, że musi ona spełniać kilka podstawowych elementów. Musi wykazywać się pewnymi cechami, by móc wchodzić w niezbędne zależności. Ta wiedza przyda się nie tylko brokerom, ale także zwykłym ludziom, którzy np. chcą wymienić daną walutę na inną.

Podzielność jest jedną z głównych przewag konkurencyjnych pieniądza nad bezpośrednią wymianą dóbr, która kiedyś obowiązywała. Przyczynia się ona do uniwersalności jednostek monetarnych. Każda jednostka może być podzielona na kilka mniejszych jednostek (np. 1 złoty polski na 100 groszy czy 1 euro na 100 eurocentów). Z tego właśnie powodu metale szlachetne w przeszłości stały się tymi metalami szlachetnymi, które mają prawie doskonałą podzielność.

Wymienność to w rzeczywistości fakt, że uczestnicy wymiany (np. po kursie euro określonym na dany dzień) nie dbają o to, w jakiej formie wydają pieniądze, dopóki nie zgodzą się na konkretną cenę. Na przykład zwykłe banknoty i monety – jedna moneta o wartości pięciu euro jest równa dwóm dwójkom i jednej jedynce. Widać to dobrze po pamiątkowych monetach o wartości artystycznej, które nie spełniają tej cechy, nie są zrównoważone inną wartością.

Pieniądze (zwłaszcza w formie gotówki) były w przeszłości zaprojektowane z myślą o łatwym przenoszeniu. Pierwsze substytuty pieniądza papierowego pojawiły się w Chinach, gdzie do tej pory monety miedziane służyły jako pieniądze i musiały być przenoszone do normalnych sklepów ze względu na ich stosunkowo niską wartość. Zwiększyło to koszty transakcji i dlatego zostało zastąpione bardziej przenośną alternatywą.

Inną cechą pieniędzy jest ich trwałość. Pieniądze nie mają proponowanego terminu przydatności, pozostają w ciągłym ruchu. Tak jak zmienia się kurs euro, tak zmienia się ich wartość. Jednocześnie są one wykonane z materiałów, które nie ulegają szybkiemu zepsuciu, ale przeciwnie, są odporne na zużycie i zniszczenia.

Pieniądze to tajemnicze atrybuty ludzkości, które sprawiły, że handel zmienił się nie do poznania. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez nich, a i przyznać trzeba, że faktycznie byłoby ono niezwykle trudne.